Vietlott 4D MAX Thứ 7, 16/12/2017 18:05
A2280
B0680
C9473
D5172
E8703
G2826
Kỳ vé: #167
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
2280 3
Giải nhì
6,500,000đ
51722826 16
Giải ba
3,000,000đ
068094738703 15
Giải KK 1
1,000,000đ
280 50
Giải KK 2
100,000đ
80 456
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 14/12/2017 18:05
A7735
B3455
C9803
D0321
E5617
G6557
Kỳ vé: #166
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
6557 22
Giải nhì
6,500,000đ
34555617 41
Giải ba
3,000,000đ
773598030321 8
Giải KK 1
1,000,000đ
557 188
Giải KK 2
100,000đ
57 878
Vietlott 4D MAX Thứ 3, 12/12/2017 18:05
A6157
B4699
C8586
D9393
E9971
G7689
Kỳ vé: #165
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
8586 6
Giải nhì
6,500,000đ
99717689 27
Giải ba
3,000,000đ
615746999393 13
Giải KK 1
1,000,000đ
586 65
Giải KK 2
100,000đ
86 635
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 09/12/2017 18:05
A4687
B0239
C5091
D6514
E4450
G4466
Kỳ vé: #164
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
4687 3
Giải nhì
6,500,000đ
50914466 20
Giải ba
3,000,000đ
023965144450 21
Giải KK 1
1,000,000đ
687 72
Giải KK 2
100,000đ
87 566
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 07/12/2017 18:05
A2926
B5380
C6666
D3530
E0356
G8264
Kỳ vé: #163
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
2926 7
Giải nhì
6,500,000đ
66663530 13
Giải ba
3,000,000đ
538003568264 32
Giải KK 1
1,000,000đ
926 29
Giải KK 2
100,000đ
26 530
Vietlott 4D MAX Thứ 3, 05/12/2017 18:05
A3095
B9081
C7865
D9911
E2455
G8708
Kỳ vé: #162
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
3095 5
Giải nhì
6,500,000đ
24558708 115
Giải ba
3,000,000đ
908178659911 24
Giải KK 1
1,000,000đ
95 36
Giải KK 2
100,000đ
95 600
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 02/12/2017 18:05
A0009
B4738
C0945
D7867
E3794
G3310
Kỳ vé: #161
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
4738 24
Giải nhì
6,500,000đ
78670009 6
Giải ba
3,000,000đ
094537943310 25
Giải KK 1
1,000,000đ
738 72
Giải KK 2
100,000đ
38 812