Vietlott 4D MAX Thứ 7, 14/10/2017 18:05
A8896
B3385
C3732
D0149
E4445
G2988
Kỳ vé: #141
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
2988 1
Giải nhì
6,500,000đ
37328896 7
Giải ba
3,000,000đ
338501494445 17
Giải KK 1
1,000,000đ
988 63
Giải KK 2
100,000đ
88 724
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 12/10/2017 18:05
A5745
B2318
C4942
D5862
E7796
G5030
Kỳ vé: #140
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
5745 2
Giải nhì
6,500,000đ
49422318 27
Giải ba
3,000,000đ
586277965030 13
Giải KK 1
1,000,000đ
745 45
Giải KK 2
100,000đ
45 543
Vietlott 4D MAX Thứ 3, 10/10/2017 18:05
A9403
B4959
C4712
D9080
E3071
G2880
Kỳ vé: #139
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
2880 10
Giải nhì
6,500,000đ
30714712 19
Giải ba
3,000,000đ
940349599080 12
Giải KK 1
1,000,000đ
880 39
Giải KK 2
100,000đ
80 405
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 07/10/2017 18:05
A0346
B5945
C8456
D6813
E4016
G0219
Kỳ vé: #138
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
6813 7
Giải nhì
6,500,000đ
59450346 8
Giải ba
3,000,000đ
845640160219 19
Giải KK 1
1,000,000đ
813 42
Giải KK 2
100,000đ
13 541
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 05/10/2017 18:05
A8827
B4012
C8647
D2765
E0120
G0398
Kỳ vé: #137
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
4012 6
Giải nhì
6,500,000đ
03988827 7
Giải ba
3,000,000đ
864727650120 14
Giải KK 1
1,000,000đ
12 107
Giải KK 2
100,000đ
12 670
Vietlott 4D MAX Thứ 3, 03/10/2017 18:05
A4695
B2938
C1904
D5988
E0560
G5143
Kỳ vé: #136
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
560 6
Giải nhì
6,500,000đ
59882938 20
Giải ba
3,000,000đ
469519045143 13
Giải KK 1
1,000,000đ
560 53
Giải KK 2
100,000đ
60 423