Vietlott 4D MAX Thứ 3, 18/12/2018 18:05
A9208
B0227
C3214
D6493
E0131
G5608
Kỳ vé: #324
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
5608 2
Giải nhì
6,500,000đ
01310227 10
Giải ba
3,000,000đ
920832146493 15
Giải KK 1
1,000,000đ
608 30
Giải KK 2
100,000đ
8 545
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 15/12/2018 18:05
A3972
B9356
C2073
D7359
E9626
G2937
Kỳ vé: #323
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
2073 1
Giải nhì
6,500,000đ
96267359 22
Giải ba
3,000,000đ
397293562937 7
Giải KK 1
1,000,000đ
73 29
Giải KK 2
100,000đ
73 824
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 13/12/2018 18:05
A7744
B3084
C7135
D4468
E9948
G5122
Kỳ vé: #322
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
4468 27
Giải nhì
6,500,000đ
71355122 13
Giải ba
3,000,000đ
774430849948 3
Giải KK 1
1,000,000đ
468 83
Giải KK 2
100,000đ
68 952
Vietlott 4D MAX Thứ 3, 11/12/2018 18:05
A4140
B3960
C4284
D1618
E1003
G4364
Kỳ vé: #321
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
1003 4
Giải nhì
6,500,000đ
16184284 26
Giải ba
3,000,000đ
414039604364 10
Giải KK 1
1,000,000đ
3 40
Giải KK 2
100,000đ
3 476
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 08/12/2018 18:05
A1836
B1137
C2784
D6382
E5873
G1482
Kỳ vé: #320
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
6382 3
Giải nhì
6,500,000đ
11372784 8
Giải ba
3,000,000đ
183658731482 7
Giải KK 1
1,000,000đ
382 43
Giải KK 2
100,000đ
82 456
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 06/12/2018 18:05
A7119
B5390
C7862
D7747
E1325
G6365
Kỳ vé: #319
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
7119 5
Giải nhì
6,500,000đ
53907747 5
Giải ba
3,000,000đ
786213256365 18
Giải KK 1
1,000,000đ
119 57
Giải KK 2
100,000đ
19 874
Vietlott 4D MAX Thứ 3, 04/12/2018 18:05
A2988
B3448
C8973
D6244
E6429
G0875
Kỳ vé: #318
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
2988 1
Giải nhì
6,500,000đ
62446429 5
Giải ba
3,000,000đ
344889730875 15
Giải KK 1
1,000,000đ
988 62
Giải KK 2
100,000đ
88 681
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 01/12/2018 18:05
A6025
B1689
C7578
D4799
E4631
G3693
Kỳ vé: #317
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
3693 2
Giải nhì
6,500,000đ
75784799 8
Giải ba
3,000,000đ
602516894631 4
Giải KK 1
1,000,000đ
693 93
Giải KK 2
100,000đ
93 386
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 29/11/2018 18:05
A4879
B2476
C0415
D9923
E0073
G2666
Kỳ vé: #316
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
2666 18
Giải nhì
6,500,000đ
00739923 53
Giải ba
3,000,000đ
487924760415 15
Giải KK 1
1,000,000đ
666 164
Giải KK 2
100,000đ
66 631
Vietlott 4D MAX Thứ 3, 27/11/2018 18:05
A7294
B7749
C6198
D3159
E5899
G3387
Kỳ vé: #315
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
3387 2
Giải nhì
6,500,000đ
58993159 67
Giải ba
3,000,000đ
729477496198 25
Giải KK 1
1,000,000đ
387 34
Giải KK 2
100,000đ
87 525
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 24/11/2018 18:05
A2482
B0515
C4095
D8448
E7676
G9303
Kỳ vé: #314
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
4095 2
Giải nhì
6,500,000đ
05157676 67
Giải ba
3,000,000đ
248284489303 25
Giải KK 1
1,000,000đ
95 34
Giải KK 2
100,000đ
95 525
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 22/11/2018 18:05
A4864
B1594
C3807
D6808
E6644
G9896
Kỳ vé: #313
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
6644 5
Giải nhì
6,500,000đ
48646808 7
Giải ba
3,000,000đ
159438079896 3
Giải KK 1
1,000,000đ
644 21
Giải KK 2
100,000đ
44 470
Vietlott 4D MAX Thứ 3, 20/11/2018 18:05
A1944
B7107
C4258
D5179
E7871
G3322
Kỳ vé: #312
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
3322 4
Giải nhì
6,500,000đ
78714258 4
Giải ba
3,000,000đ
194471075179 39
Giải KK 1
1,000,000đ
322 30
Giải KK 2
100,000đ
22 538
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 17/11/2018 18:05
A8020
B8253
C6711
D5843
E4408
G6559
Kỳ vé: #311
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
8253 8
Giải nhì
6,500,000đ
80206711 4
Giải ba
3,000,000đ
584344086559 8
Giải KK 1
1,000,000đ
253 32
Giải KK 2
100,000đ
53 551