Vietlott 4D MAX Thứ 7, 23/06/2018 18:05
A7392
B4717
C1596
D1364
E4234
G2404
Kỳ vé: #248
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
2404 3
Giải nhì
6,500,000đ
42344717 6
Giải ba
3,000,000đ
739215961364 13
Giải KK 1
1,000,000đ
404 46
Giải KK 2
100,000đ
4 522
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 21/06/2018 18:05
A9973
B2392
C7357
D2447
E0077
G7076
Kỳ vé: #247
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
7357 0
Giải nhì
6,500,000đ
23927076 10
Giải ba
3,000,000đ
997324470077 28
Giải KK 1
1,000,000đ
357 119
Giải KK 2
100,000đ
57 651
Vietlott 4D MAX Thứ 3, 19/06/2018 18:05
A3141
B7790
C9598
D7058
E8261
G3259
Kỳ vé: #246
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
7058 1
Giải nhì
6,500,000đ
31417790 6
Giải ba
3,000,000đ
959882613259 12
Giải KK 1
1,000,000đ
58 69
Giải KK 2
100,000đ
58 728
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 16/06/2018 18:05
A0266
B7223
C9640
D7083
E9130
G3122
Kỳ vé: #245
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
9640 0
Giải nhì
6,500,000đ
72237083 7
Giải ba
3,000,000đ
026691303122 21
Giải KK 1
1,000,000đ
640 36
Giải KK 2
100,000đ
40 783
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 14/06/2018 18:05
A1095
B0434
C5290
D7155
E8727
G5783
Kỳ vé: #244
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
7155 2
Giải nhì
6,500,000đ
57831095 13
Giải ba
3,000,000đ
043452908727 14
Giải KK 1
1,000,000đ
155 128
Giải KK 2
100,000đ
55 1005
Vietlott 4D MAX Thứ 3, 12/06/2018 18:05
A7968
B5790
C6110
D6337
E4143
G8400
Kỳ vé: #243
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
8400 1
Giải nhì
6,500,000đ
61106337 3
Giải ba
3,000,000đ
796857904143 43
Giải KK 1
1,000,000đ
400 27
Giải KK 2
100,000đ
0 847
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 09/06/2018 18:05
A7207
B8056
C3645
D2250
E0260
G5722
Kỳ vé: #242
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
260 6
Giải nhì
6,500,000đ
22503645 33
Giải ba
3,000,000đ
720780565722 47
Giải KK 1
1,000,000đ
260 19
Giải KK 2
100,000đ
60 511
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 07/06/2018 18:05
A4139
B6238
C4619
D3132
E1882
G7814
Kỳ vé: #241
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
6238 6
Giải nhì
6,500,000đ
46193132 9
Giải ba
3,000,000đ
413918827814 6
Giải KK 1
1,000,000đ
238 50
Giải KK 2
100,000đ
38 814
Vietlott 4D MAX Thứ 3, 05/06/2018 18:05
A0012
B5188
C4070
D0203
E8176
G1681
Kỳ vé: #240
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
4070 52
Giải nhì
6,500,000đ
02035188 10
Giải ba
3,000,000đ
001281761681 9
Giải KK 1
1,000,000đ
70 70
Giải KK 2
100,000đ
70 517
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 02/06/2018 18:05
A1006
B9363
C6936
D9525
E1742
G8573
Kỳ vé: #239
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
1742 3
Giải nhì
6,500,000đ
93639525 8
Giải ba
3,000,000đ
100669368573 15
Giải KK 1
1,000,000đ
742 95
Giải KK 2
100,000đ
42 407
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 31/05/2018 18:05
A7373
B2853
C1491
D6213
E3100
G5259
Kỳ vé: #238
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
3100 9
Giải nhì
6,500,000đ
52597373 25
Giải ba
3,000,000đ
285314916213 12
Giải KK 1
1,000,000đ
100 65
Giải KK 2
100,000đ
0 967
Vietlott 4D MAX Thứ 3, 29/05/2018 18:05
A0066
B6318
C6892
D0540
E9594
G6074
Kỳ vé: #237
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
6074 1
Giải nhì
6,500,000đ
00669594 7
Giải ba
3,000,000đ
631868920540 10
Giải KK 1
1,000,000đ
74 18
Giải KK 2
100,000đ
74 546
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 26/05/2018 18:05
A7904
B2828
C8484
D6654
E6403
G6291
Kỳ vé: #236
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
6654 6
Giải nhì
6,500,000đ
79046291 14
Giải ba
3,000,000đ
282884846403 11
Giải KK 1
1,000,000đ
654 41
Giải KK 2
100,000đ
54 640
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 24/05/2018 18:05
A2158
B6978
C6527
D6743
E5014
G3694
Kỳ vé: #235
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
3694 1
Giải nhì
6,500,000đ
69786527 12
Giải ba
3,000,000đ
215867435014 16
Giải KK 1
1,000,000đ
694 11
Giải KK 2
100,000đ
94 577