Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Trung - T4

Thứ 4
13/12/2017
Khánh Hòa
42 - 03
Đà Nẵng
13 - 09
Thứ 4
06/12/2017
Khánh Hòa
47 - 77
Đà Nẵng
36 - 04
Thứ 4
29/11/2017
Khánh Hòa
06 - 46
Đà Nẵng
18 - 39
Thứ 4
22/11/2017
Khánh Hòa
46 - 14
Đà Nẵng
80 - 29
Thứ 4
15/11/2017
Khánh Hòa
77 - 48
Đà Nẵng
34 - 65
Thứ 4
08/11/2017
Khánh Hòa
40 - 28
Đà Nẵng
38 - 77
Thứ 4
01/11/2017
Khánh Hòa
62 - 88
Đà Nẵng
25 - 22
Thứ 4
25/10/2017
Khánh Hòa
30 - 89
Đà Nẵng
02 - 56
Thứ 4
18/10/2017
Khánh Hòa
40 - 52
Đà Nẵng
61 - 58
Thứ 4
11/10/2017
Khánh Hòa
78 - 18
Đà Nẵng
32 - 95
Thứ 4
04/10/2017
Khánh Hòa
57 - 39
Đà Nẵng
57 - 88
Thứ 4
27/09/2017
Khánh Hòa
80 - 23
Đà Nẵng
80 - 13
Thứ 4
20/09/2017
Khánh Hòa
92 - 71
Đà Nẵng
40 - 31
Thứ 4
13/09/2017
Khánh Hòa
12 - 88
Đà Nẵng
01 - 10