Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Trung - T4

Thứ 4
16/01/2019
Khánh Hòa
68 - 02
Đà Nẵng
52 - 47
Thứ 4
09/01/2019
Khánh Hòa
78 - 65
Đà Nẵng
20 - 79
Thứ 4
02/01/2019
Khánh Hòa
22 - 32
Đà Nẵng
91 - 02
Thứ 4
26/12/2018
Khánh Hòa
48 - 66
Đà Nẵng
32 - 61
Thứ 4
19/12/2018
Khánh Hòa
08 - 48
Đà Nẵng
23 - 40
Thứ 4
12/12/2018
Khánh Hòa
51 - 71
Đà Nẵng
86 - 54
Thứ 4
05/12/2018
Khánh Hòa
05 - 79
Đà Nẵng
35 - 59
Thứ 4
28/11/2018
Khánh Hòa
09 - 33
Đà Nẵng
57 - 57
Thứ 4
21/11/2018
Khánh Hòa
56 - 01
Đà Nẵng
05 - 32
Thứ 4
14/11/2018
Khánh Hòa
01 - 19
Đà Nẵng
71 - 04
Thứ 4
07/11/2018
Khánh Hòa
32 - 88
Đà Nẵng
51 - 54
Thứ 4
31/10/2018
Khánh Hòa
65 - 67
Đà Nẵng
56 - 95
Thứ 4
24/10/2018
Khánh Hòa
53 - 08
Đà Nẵng
04 - 22
Thứ 4
17/10/2018
Khánh Hòa
15 - 38
Đà Nẵng
06 - 12