Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Trung - T4

Thứ 4
11/10/2017
Khánh Hòa
78 - 18
Đà Nẵng
32 - 95
Thứ 4
04/10/2017
Khánh Hòa
57 - 39
Đà Nẵng
57 - 88
Thứ 4
27/09/2017
Khánh Hòa
80 - 23
Đà Nẵng
80 - 13
Thứ 4
20/09/2017
Khánh Hòa
92 - 71
Đà Nẵng
40 - 31
Thứ 4
13/09/2017
Khánh Hòa
12 - 88
Đà Nẵng
01 - 10
Thứ 4
06/09/2017
Khánh Hòa
09 - 09
Đà Nẵng
20 - 37
Thứ 4
30/08/2017
Khánh Hòa
16 - 42
Đà Nẵng
53 - 21
Thứ 4
23/08/2017
Khánh Hòa
25 - 05
Đà Nẵng
22 - 59
Thứ 4
16/08/2017
Khánh Hòa
89 - 81
Đà Nẵng
47 - 77
Thứ 4
09/08/2017
Khánh Hòa
91 - 47
Đà Nẵng
13 - 91
Thứ 4
02/08/2017
Khánh Hòa
72 - 62
Đà Nẵng
07 - 90
Thứ 4
26/07/2017
Khánh Hòa
15 - 64
Đà Nẵng
13 - 88
Thứ 4
19/07/2017
Khánh Hòa
16 - 26
Đà Nẵng
44 - 06
Thứ 4
12/07/2017
Khánh Hòa
88 - 56
Đà Nẵng
06 - 10