Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Trung - T4

Thứ 4
20/03/2019
Khánh Hòa
56 - 79
Đà Nẵng
64 - 70
Thứ 4
13/03/2019
Khánh Hòa
72 - 17
Đà Nẵng
22 - 81
Thứ 4
06/03/2019
Khánh Hòa
60 - 54
Đà Nẵng
59 - 03
Thứ 4
27/02/2019
Khánh Hòa
70 - 23
Đà Nẵng
96 - 06
Thứ 4
20/02/2019
Khánh Hòa
54 - 65
Đà Nẵng
37 - 23
Thứ 4
13/02/2019
Khánh Hòa
83 - 37
Đà Nẵng
50 - 80
Thứ 4
06/02/2019
Khánh Hòa
04 - 80
Đà Nẵng
18 - 23
Thứ 4
30/01/2019
Khánh Hòa
77 - 50
Đà Nẵng
06 - 85
Thứ 4
23/01/2019
Khánh Hòa
82 - 94
Đà Nẵng
61 - 54
Thứ 4
16/01/2019
Khánh Hòa
68 - 02
Đà Nẵng
52 - 47
Thứ 4
09/01/2019
Khánh Hòa
78 - 65
Đà Nẵng
20 - 79
Thứ 4
02/01/2019
Khánh Hòa
22 - 32
Đà Nẵng
91 - 02
Thứ 4
26/12/2018
Khánh Hòa
48 - 66
Đà Nẵng
32 - 61
Thứ 4
19/12/2018
Khánh Hòa
08 - 48
Đà Nẵng
23 - 40