Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Trung - T4

Thứ 4
07/11/2018
Khánh Hòa
32 - 88
Đà Nẵng
51 - 54
Thứ 4
31/10/2018
Khánh Hòa
65 - 67
Đà Nẵng
56 - 95
Thứ 4
24/10/2018
Khánh Hòa
53 - 08
Đà Nẵng
04 - 22
Thứ 4
17/10/2018
Khánh Hòa
15 - 38
Đà Nẵng
06 - 12
Thứ 4
10/10/2018
Khánh Hòa
20 - 28
Đà Nẵng
35 - 67
Thứ 4
03/10/2018
Khánh Hòa
52 - 72
Đà Nẵng
50 - 24
Thứ 4
26/09/2018
Khánh Hòa
74 - 92
Đà Nẵng
34 - 93
Thứ 4
19/09/2018
Khánh Hòa
67 - 56
Đà Nẵng
06 - 23
Thứ 4
12/09/2018
Khánh Hòa
54 - 89
Đà Nẵng
03 - 74
Thứ 4
05/09/2018
Khánh Hòa
97 - 55
Đà Nẵng
34 - 31
Thứ 4
29/08/2018
Khánh Hòa
41 - 40
Đà Nẵng
17 - 87
Thứ 4
22/08/2018
Khánh Hòa
27 - 52
Đà Nẵng
05 - 97
Thứ 4
15/08/2018
Khánh Hòa
41 - 45
Đà Nẵng
67 - 78
Thứ 4
08/08/2018
Khánh Hòa
87 - 61
Đà Nẵng
58 - 52