Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Trung - T4

Thứ 4
20/06/2018
Khánh Hòa
03 - 22
Đà Nẵng
22 - 93
Thứ 4
13/06/2018
Khánh Hòa
59 - 26
Đà Nẵng
90 - 65
Thứ 4
06/06/2018
Khánh Hòa
67 - 19
Đà Nẵng
13 - 01
Thứ 4
30/05/2018
Khánh Hòa
98 - 76
Đà Nẵng
27 - 27
Thứ 4
23/05/2018
Khánh Hòa
62 - 58
Đà Nẵng
69 - 40
Thứ 4
16/05/2018
Khánh Hòa
12 - 47
Đà Nẵng
56 - 43
Thứ 4
09/05/2018
Khánh Hòa
30 - 94
Đà Nẵng
54 - 32
Thứ 4
02/05/2018
Khánh Hòa
56 - 77
Đà Nẵng
12 - 93
Thứ 4
25/04/2018
Khánh Hòa
63 - 69
Đà Nẵng
72 - 62
Thứ 4
18/04/2018
Khánh Hòa
12 - 55
Đà Nẵng
56 - 21
Thứ 4
11/04/2018
Khánh Hòa
34 - 45
Đà Nẵng
44 - 88
Thứ 4
04/04/2018
Khánh Hòa
74 - 09
Đà Nẵng
87 - 55
Thứ 4
28/03/2018
Khánh Hòa
43 - 19
Đà Nẵng
10 - 47
Thứ 4
21/03/2018
Khánh Hòa
60 - 00
Đà Nẵng
50 - 89