Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Trung - T6

Thứ 6
09/11/2018
Ninh Thuận
01 - 84
Gia Lai
12 - 98
Thứ 6
02/11/2018
Ninh Thuận
73 - 22
Gia Lai
54 - 11
Thứ 6
26/10/2018
Ninh Thuận
52 - 30
Gia Lai
24 - 64
Thứ 6
19/10/2018
Ninh Thuận
56 - 73
Gia Lai
50 - 11
Thứ 6
12/10/2018
Ninh Thuận
92 - 86
Gia Lai
00 - 12
Thứ 6
05/10/2018
Ninh Thuận
90 - 26
Gia Lai
43 - 77
Thứ 6
28/09/2018
Ninh Thuận
32 - 04
Gia Lai
49 - 13
Thứ 6
21/09/2018
Ninh Thuận
20 - 76
Gia Lai
98 - 88
Thứ 6
14/09/2018
Ninh Thuận
96 - 16
Gia Lai
72 - 30
Thứ 6
07/09/2018
Ninh Thuận
53 - 74
Gia Lai
23 - 21
Thứ 6
31/08/2018
Ninh Thuận
15 - 59
Gia Lai
40 - 72
Thứ 6
24/08/2018
Ninh Thuận
27 - 63
Gia Lai
47 - 33
Thứ 6
17/08/2018
Ninh Thuận
46 - 52
Gia Lai
79 - 92
Thứ 6
10/08/2018
Ninh Thuận
66 - 77
Gia Lai
88 - 01