Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Trung - T6

Thứ 6
13/10/2017
Ninh Thuận
29 - 03
Gia Lai
18 - 43
Thứ 6
06/10/2017
Ninh Thuận
61 - 96
Gia Lai
63 - 70
Thứ 6
29/09/2017
Ninh Thuận
26 - 69
Gia Lai
58 - 29
Thứ 6
22/09/2017
Ninh Thuận
78 - 06
Gia Lai
84 - 73
Thứ 6
15/09/2017
Ninh Thuận
34 - 25
Gia Lai
85 - 50
Thứ 6
08/09/2017
Ninh Thuận
45 - 62
Gia Lai
39 - 41
Thứ 6
01/09/2017
Ninh Thuận
38 - 39
Gia Lai
57 - 52
Thứ 6
25/08/2017
Ninh Thuận
71 - 01
Gia Lai
86 - 84
Thứ 6
18/08/2017
Ninh Thuận
40 - 38
Gia Lai
31 - 80
Thứ 6
11/08/2017
Ninh Thuận
67 - 85
Gia Lai
77 - 34
Thứ 6
04/08/2017
Ninh Thuận
76 - 60
Gia Lai
01 - 07
Thứ 6
28/07/2017
Ninh Thuận
36 - 09
Gia Lai
31 - 03
Thứ 6
21/07/2017
Ninh Thuận
94 - 00
Gia Lai
54 - 47
Thứ 6
14/07/2017
Ninh Thuận
43 - 84
Gia Lai
97 - 91