Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Trung - T6

Thứ 6
11/01/2019
Ninh Thuận
50 - 28
Gia Lai
50 - 11
Thứ 6
04/01/2019
Ninh Thuận
02 - 36
Gia Lai
06 - 20
Thứ 6
28/12/2018
Ninh Thuận
53 - 43
Gia Lai
09 - 31
Thứ 6
21/12/2018
Ninh Thuận
14 - 66
Gia Lai
36 - 31
Thứ 6
14/12/2018
Ninh Thuận
55 - 52
Gia Lai
34 - 37
Thứ 6
07/12/2018
Ninh Thuận
44 - 31
Gia Lai
28 - 68
Thứ 6
30/11/2018
Ninh Thuận
39 - 12
Gia Lai
05 - 37
Thứ 6
23/11/2018
Ninh Thuận
47 - 24
Gia Lai
58 - 68
Thứ 6
16/11/2018
Ninh Thuận
34 - 25
Gia Lai
83 - 30
Thứ 6
09/11/2018
Ninh Thuận
01 - 84
Gia Lai
12 - 98
Thứ 6
02/11/2018
Ninh Thuận
73 - 22
Gia Lai
54 - 11
Thứ 6
26/10/2018
Ninh Thuận
52 - 30
Gia Lai
24 - 64
Thứ 6
19/10/2018
Ninh Thuận
56 - 73
Gia Lai
50 - 11
Thứ 6
12/10/2018
Ninh Thuận
92 - 86
Gia Lai
00 - 12