Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Trung - T6

Thứ 6
22/06/2018
Ninh Thuận
40 - 74
Gia Lai
09 - 42
Thứ 6
15/06/2018
Ninh Thuận
94 - 70
Gia Lai
14 - 04
Thứ 6
08/06/2018
Ninh Thuận
16 - 03
Gia Lai
88 - 49
Thứ 6
01/06/2018
Ninh Thuận
84 - 57
Gia Lai
53 - 26
Thứ 6
25/05/2018
Ninh Thuận
34 - 40
Gia Lai
19 - 91
Thứ 6
18/05/2018
Ninh Thuận
82 - 78
Gia Lai
32 - 94
Thứ 6
11/05/2018
Ninh Thuận
81 - 30
Gia Lai
84 - 89
Thứ 6
04/05/2018
Ninh Thuận
67 - 76
Gia Lai
40 - 50
Thứ 6
27/04/2018
Ninh Thuận
82 - 52
Gia Lai
36 - 14
Thứ 6
20/04/2018
Ninh Thuận
17 - 77
Gia Lai
25 - 57
Thứ 6
13/04/2018
Ninh Thuận
42 - 67
Gia Lai
46 - 30
Thứ 6
06/04/2018
Ninh Thuận
34 - 18
Gia Lai
45 - 01
Thứ 6
30/03/2018
Ninh Thuận
88 - 64
Gia Lai
46 - 31
Thứ 6
23/03/2018
Ninh Thuận
83 - 30
Gia Lai
59 - 59