Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Trung - T6

Thứ 6
15/12/2017
Ninh Thuận
48 - 10
Gia Lai
53 - 38
Thứ 6
08/12/2017
Ninh Thuận
88 - 11
Gia Lai
52 - 80
Thứ 6
01/12/2017
Ninh Thuận
29 - 03
Gia Lai
95 - 26
Thứ 6
24/11/2017
Ninh Thuận
17 - 39
Gia Lai
98 - 92
Thứ 6
17/11/2017
Ninh Thuận
66 - 38
Gia Lai
58 - 89
Thứ 6
10/11/2017
Ninh Thuận
45 - 56
Gia Lai
53 - 34
Thứ 6
03/11/2017
Ninh Thuận
21 - 92
Gia Lai
44 - 57
Thứ 6
27/10/2017
Ninh Thuận
37 - 13
Gia Lai
93 - 52
Thứ 6
20/10/2017
Ninh Thuận
53 - 85
Gia Lai
71 - 20
Thứ 6
13/10/2017
Ninh Thuận
29 - 03
Gia Lai
18 - 43
Thứ 6
06/10/2017
Ninh Thuận
61 - 96
Gia Lai
63 - 70
Thứ 6
29/09/2017
Ninh Thuận
26 - 69
Gia Lai
58 - 29
Thứ 6
22/09/2017
Ninh Thuận
78 - 06
Gia Lai
84 - 73
Thứ 6
15/09/2017
Ninh Thuận
34 - 25
Gia Lai
85 - 50