Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Trung - T6

Thứ 6
16/03/2018
Ninh Thuận
99 - 42
Gia Lai
88 - 18
Thứ 6
09/03/2018
Ninh Thuận
43 - 68
Gia Lai
04 - 21
Thứ 6
02/03/2018
Ninh Thuận
56 - 37
Gia Lai
32 - 11
Thứ 6
23/02/2018
Ninh Thuận
63 - 77
Gia Lai
94 - 81
Thứ 6
16/02/2018
Ninh Thuận
55 - 38
Gia Lai
44 - 17
Thứ 6
09/02/2018
Ninh Thuận
51 - 21
Gia Lai
45 - 22
Thứ 6
02/02/2018
Ninh Thuận
80 - 56
Gia Lai
55 - 24
Thứ 6
19/01/2018
Ninh Thuận
12 - 40
Gia Lai
33 - 91
Thứ 6
12/01/2018
Ninh Thuận
37 - 51
Gia Lai
65 - 51
Thứ 6
05/01/2018
Ninh Thuận
73 - 82
Gia Lai
85 - 78
Thứ 6
29/12/2017
Ninh Thuận
19 - 78
Gia Lai
58 - 41
Thứ 6
22/12/2017
Ninh Thuận
11 - 31
Gia Lai
58 - 00
Thứ 6
15/12/2017
Ninh Thuận
48 - 10
Gia Lai
53 - 38
Thứ 6
08/12/2017
Ninh Thuận
88 - 11
Gia Lai
52 - 80