Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Trung - T5

Thứ 5
02/08/2018
Quảng Bình
24 - 54
Quảng Trị
43 - 76
Bình Định
59 - 16
Thứ 5
26/07/2018
Quảng Bình
66 - 18
Quảng Trị
18 - 14
Bình Định
34 - 07
Thứ 5
19/07/2018
Quảng Bình
15 - 50
Quảng Trị
11 - 97
Bình Định
34 - 06
Thứ 5
12/07/2018
Quảng Bình
54 - 22
Quảng Trị
99 - 12
Bình Định
33 - 77
Thứ 5
05/07/2018
Quảng Bình
77 - 70
Quảng Trị
19 - 48
Bình Định
12 - 90
Thứ 5
28/06/2018
Quảng Bình
26 - 87
Quảng Trị
25 - 70
Bình Định
15 - 83
Thứ 5
21/06/2018
Quảng Bình
36 - 81
Quảng Trị
32 - 22
Bình Định
69 - 09
Thứ 5
14/06/2018
Quảng Bình
84 - 49
Quảng Trị
37 - 71
Bình Định
07 - 69
Thứ 5
07/06/2018
Quảng Bình
41 - 54
Quảng Trị
92 - 34
Bình Định
91 - 47
Thứ 5
31/05/2018
Quảng Bình
78 - 70
Quảng Trị
39 - 15
Bình Định
54 - 36
Thứ 5
24/05/2018
Quảng Bình
46 - 39
Quảng Trị
88 - 26
Bình Định
17 - 42
Thứ 5
17/05/2018
Quảng Bình
12 - 66
Quảng Trị
81 - 74
Bình Định
88 - 62
Thứ 5
10/05/2018
Quảng Bình
85 - 85
Quảng Trị
35 - 27
Bình Định
43 - 61
Thứ 5
03/05/2018
Quảng Bình
84 - 14
Quảng Trị
30 - 55
Bình Định
18 - 33