Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Trung - T5

Thứ 5
03/05/2018
Quảng Bình
84 - 14
Quảng Trị
30 - 55
Bình Định
18 - 33
Thứ 5
26/04/2018
Quảng Bình
98 - 44
Quảng Trị
67 - 45
Bình Định
22 - 81
Thứ 5
19/04/2018
Quảng Bình
76 - 69
Quảng Trị
88 - 18
Bình Định
84 - 15
Thứ 5
12/04/2018
Quảng Bình
35 - 07
Quảng Trị
34 - 70
Bình Định
69 - 00
Thứ 5
05/04/2018
Quảng Bình
92 - 70
Quảng Trị
14 - 03
Bình Định
62 - 11
Thứ 5
29/03/2018
Quảng Bình
67 - 70
Quảng Trị
26 - 46
Bình Định
59 - 80
Thứ 5
22/03/2018
Quảng Bình
11 - 46
Quảng Trị
88 - 68
Bình Định
02 - 21
Thứ 5
15/03/2018
Quảng Bình
06 - 10
Quảng Trị
08 - 82
Bình Định
63 - 05
Thứ 5
08/03/2018
Quảng Bình
78 - 11
Quảng Trị
11 - 29
Bình Định
50 - 86
Thứ 5
01/03/2018
Quảng Bình
45 - 59
Quảng Trị
22 - 76
Bình Định
10 - 32
Thứ 5
22/02/2018
Quảng Bình
15 - 68
Quảng Trị
83 - 88
Bình Định
35 - 82
Thứ 5
15/02/2018
Quảng Bình
97 - 52
Quảng Trị
43 - 84
Bình Định
78 - 30
Thứ 5
08/02/2018
Quảng Bình
35 - 23
Quảng Trị
19 - 17
Bình Định
43 - 78
Thứ 5
01/02/2018
Quảng Bình
31 - 14
Quảng Trị
10 - 21
Bình Định
81 - 66