Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Trung - T5

Thứ 5
08/11/2018
Quảng Bình
44 - 72
Quảng Trị
79 - 61
Bình Định
19 - 52
Thứ 5
01/11/2018
Quảng Bình
46 - 75
Quảng Trị
04 - 85
Bình Định
73 - 80
Thứ 5
25/10/2018
Quảng Bình
73 - 29
Quảng Trị
35 - 95
Bình Định
51 - 67
Thứ 5
18/10/2018
Quảng Bình
09 - 45
Quảng Trị
95 - 37
Bình Định
74 - 50
Thứ 5
11/10/2018
Quảng Bình
87 - 09
Quảng Trị
85 - 95
Bình Định
02 - 79
Thứ 5
04/10/2018
Quảng Bình
31 - 90
Quảng Trị
56 - 88
Bình Định
77 - 04
Thứ 5
27/09/2018
Quảng Bình
17 - 96
Quảng Trị
85 - 24
Bình Định
93 - 74
Thứ 5
20/09/2018
Quảng Bình
02 - 31
Quảng Trị
80 - 40
Bình Định
13 - 57
Thứ 5
13/09/2018
Quảng Bình
14 - 69
Quảng Trị
18 - 72
Bình Định
51 - 37
Thứ 5
06/09/2018
Quảng Bình
19 - 52
Quảng Trị
31 - 14
Bình Định
45 - 70
Thứ 5
30/08/2018
Quảng Bình
46 - 31
Quảng Trị
31 - 06
Bình Định
54 - 01
Thứ 5
23/08/2018
Quảng Bình
31 -
Quảng Trị
35 -
Bình Định
28 -
Thứ 5
16/08/2018
Quảng Bình
13 - 23
Quảng Trị
13 - 32
Bình Định
80 - 49
Thứ 5
09/08/2018
Quảng Bình
25 - 86
Quảng Trị
66 - 06
Bình Định
12 - 17