Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Trung - T5

Thứ 5
12/10/2017
Quảng Bình
39 - 11
Quảng Trị
53 - 26
Bình Định
96 - 38
Thứ 5
05/10/2017
Quảng Bình
89 - 64
Quảng Trị
26 - 34
Bình Định
32 - 73
Thứ 5
28/09/2017
Quảng Bình
23 - 52
Quảng Trị
19 - 74
Bình Định
62 - 00
Thứ 5
21/09/2017
Quảng Bình
44 - 87
Quảng Trị
08 - 85
Bình Định
98 - 86
Thứ 5
14/09/2017
Quảng Bình
99 - 34
Quảng Trị
00 - 39
Bình Định
73 - 90
Thứ 5
07/09/2017
Quảng Bình
83 - 17
Quảng Trị
53 - 12
Bình Định
74 - 87
Thứ 5
31/08/2017
Quảng Bình
07 - 56
Quảng Trị
68 - 02
Bình Định
83 - 59
Thứ 5
24/08/2017
Quảng Bình
24 - 53
Quảng Trị
79 - 21
Bình Định
33 - 13
Thứ 5
17/08/2017
Quảng Bình
42 - 93
Quảng Trị
64 - 11
Bình Định
62 - 90
Thứ 5
10/08/2017
Quảng Bình
01 - 54
Quảng Trị
32 - 29
Bình Định
36 - 01
Thứ 5
03/08/2017
Quảng Bình
51 - 08
Quảng Trị
67 - 75
Bình Định
52 - 34
Thứ 5
27/07/2017
Quảng Bình
00 - 30
Quảng Trị
45 - 36
Bình Định
75 - 94
Thứ 5
20/07/2017
Quảng Bình
04 - 08
Quảng Trị
20 - 01
Bình Định
46 - 94
Thứ 5
13/07/2017
Quảng Bình
66 - 20
Quảng Trị
86 - 51
Bình Định
77 - 58