Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Trung - T5

Thứ 5
14/12/2017
Quảng Bình
94 - 25
Quảng Trị
74 - 03
Bình Định
43 - 54
Thứ 5
07/12/2017
Quảng Bình
99 - 38
Quảng Trị
48 - 72
Bình Định
37 - 11
Thứ 5
30/11/2017
Quảng Bình
23 - 66
Quảng Trị
52 - 30
Bình Định
66 - 96
Thứ 5
23/11/2017
Quảng Bình
52 - 52
Quảng Trị
19 - 76
Bình Định
75 - 63
Thứ 5
16/11/2017
Quảng Bình
66 - 70
Quảng Trị
58 - 36
Bình Định
66 - 26
Thứ 5
09/11/2017
Quảng Bình
03 - 04
Quảng Trị
40 - 10
Bình Định
13 - 09
Thứ 5
02/11/2017
Quảng Bình
56 - 57
Quảng Trị
53 - 69
Bình Định
20 - 34
Thứ 5
26/10/2017
Quảng Bình
18 - 27
Quảng Trị
26 - 62
Bình Định
80 - 67
Thứ 5
19/10/2017
Quảng Bình
10 - 43
Quảng Trị
17 - 46
Bình Định
27 - 47
Thứ 5
12/10/2017
Quảng Bình
39 - 11
Quảng Trị
53 - 26
Bình Định
96 - 38
Thứ 5
05/10/2017
Quảng Bình
89 - 64
Quảng Trị
26 - 34
Bình Định
32 - 73
Thứ 5
28/09/2017
Quảng Bình
23 - 52
Quảng Trị
19 - 74
Bình Định
62 - 00
Thứ 5
21/09/2017
Quảng Bình
44 - 87
Quảng Trị
08 - 85
Bình Định
98 - 86
Thứ 5
14/09/2017
Quảng Bình
99 - 34
Quảng Trị
00 - 39
Bình Định
73 - 90