Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Trung - T5

Thứ 5
17/01/2019
Quảng Bình
76 - 70
Quảng Trị
72 - 64
Bình Định
04 - 67
Thứ 5
10/01/2019
Quảng Bình
71 - 96
Quảng Trị
04 - 05
Bình Định
02 - 86
Thứ 5
03/01/2019
Quảng Bình
87 - 99
Quảng Trị
99 - 66
Bình Định
83 - 47
Thứ 5
27/12/2018
Quảng Bình
80 - 53
Quảng Trị
08 - 37
Bình Định
91 - 00
Thứ 5
20/12/2018
Quảng Bình
31 - 85
Quảng Trị
23 - 95
Bình Định
64 - 93
Thứ 5
13/12/2018
Quảng Bình
62 - 09
Quảng Trị
99 - 10
Bình Định
70 - 09
Thứ 5
06/12/2018
Quảng Bình
56 - 85
Quảng Trị
07 - 88
Bình Định
68 - 27
Thứ 5
29/11/2018
Quảng Bình
68 - 55
Quảng Trị
85 - 05
Bình Định
99 - 07
Thứ 5
22/11/2018
Quảng Bình
36 - 55
Quảng Trị
40 - 23
Bình Định
62 - 52
Thứ 5
15/11/2018
Quảng Bình
99 - 96
Quảng Trị
86 - 29
Bình Định
60 - 74
Thứ 5
08/11/2018
Quảng Bình
44 - 72
Quảng Trị
79 - 61
Bình Định
19 - 52
Thứ 5
01/11/2018
Quảng Bình
46 - 75
Quảng Trị
04 - 85
Bình Định
73 - 80
Thứ 5
25/10/2018
Quảng Bình
73 - 29
Quảng Trị
35 - 95
Bình Định
51 - 67
Thứ 5
18/10/2018
Quảng Bình
09 - 45
Quảng Trị
95 - 37
Bình Định
74 - 50