Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Trung - T5

Thứ 5
21/03/2019
Quảng Bình
97 - 51
Quảng Trị
82 - 50
Bình Định
56 - 50
Thứ 5
14/03/2019
Quảng Bình
48 - 28
Quảng Trị
11 - 34
Bình Định
31 - 31
Thứ 5
07/03/2019
Quảng Bình
91 - 70
Quảng Trị
84 - 25
Bình Định
20 - 40
Thứ 5
28/02/2019
Quảng Bình
22 - 33
Quảng Trị
46 - 70
Bình Định
12 - 47
Thứ 5
21/02/2019
Quảng Bình
25 - 63
Quảng Trị
48 - 39
Bình Định
04 - 94
Thứ 5
14/02/2019
Quảng Bình
90 - 63
Quảng Trị
64 - 13
Bình Định
93 - 98
Thứ 5
07/02/2019
Quảng Bình
72 - 98
Quảng Trị
34 - 14
Bình Định
86 - 46
Thứ 5
31/01/2019
Quảng Bình
59 - 45
Quảng Trị
67 - 16
Bình Định
67 - 24
Thứ 5
24/01/2019
Quảng Bình
60 - 92
Quảng Trị
09 - 46
Bình Định
86 - 27
Thứ 5
17/01/2019
Quảng Bình
76 - 70
Quảng Trị
72 - 64
Bình Định
04 - 67
Thứ 5
10/01/2019
Quảng Bình
71 - 96
Quảng Trị
04 - 05
Bình Định
02 - 86
Thứ 5
03/01/2019
Quảng Bình
87 - 99
Quảng Trị
99 - 66
Bình Định
83 - 47
Thứ 5
27/12/2018
Quảng Bình
80 - 53
Quảng Trị
08 - 37
Bình Định
91 - 00
Thứ 5
20/12/2018
Quảng Bình
31 - 85
Quảng Trị
23 - 95
Bình Định
64 - 93