Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Trung - T5

Thứ 5
21/06/2018
Quảng Bình
36 - 81
Quảng Trị
32 - 22
Bình Định
69 - 09
Thứ 5
14/06/2018
Quảng Bình
84 - 49
Quảng Trị
37 - 71
Bình Định
07 - 69
Thứ 5
07/06/2018
Quảng Bình
41 - 54
Quảng Trị
92 - 34
Bình Định
91 - 47
Thứ 5
31/05/2018
Quảng Bình
78 - 70
Quảng Trị
39 - 15
Bình Định
54 - 36
Thứ 5
24/05/2018
Quảng Bình
46 - 39
Quảng Trị
88 - 26
Bình Định
17 - 42
Thứ 5
17/05/2018
Quảng Bình
12 - 66
Quảng Trị
81 - 74
Bình Định
88 - 62
Thứ 5
10/05/2018
Quảng Bình
85 - 85
Quảng Trị
35 - 27
Bình Định
43 - 61
Thứ 5
03/05/2018
Quảng Bình
84 - 14
Quảng Trị
30 - 55
Bình Định
18 - 33
Thứ 5
26/04/2018
Quảng Bình
98 - 44
Quảng Trị
67 - 45
Bình Định
22 - 81
Thứ 5
19/04/2018
Quảng Bình
76 - 69
Quảng Trị
88 - 18
Bình Định
84 - 15
Thứ 5
12/04/2018
Quảng Bình
35 - 07
Quảng Trị
34 - 70
Bình Định
69 - 00
Thứ 5
05/04/2018
Quảng Bình
92 - 70
Quảng Trị
14 - 03
Bình Định
62 - 11
Thứ 5
29/03/2018
Quảng Bình
67 - 70
Quảng Trị
26 - 46
Bình Định
59 - 80
Thứ 5
22/03/2018
Quảng Bình
11 - 46
Quảng Trị
88 - 68
Bình Định
02 - 21