Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Trung - T2

Thứ 2
18/06/2018
Phú Yên
10 - 47
Thừa Thiên Huế
33 - 94
Thứ 2
11/06/2018
Phú Yên
89 - 08
Thừa Thiên Huế
93 - 39
Thứ 2
04/06/2018
Phú Yên
81 - 79
Thừa Thiên Huế
79 - 93
Thứ 2
28/05/2018
Phú Yên
15 - 14
Thừa Thiên Huế
72 - 13
Thứ 2
21/05/2018
Phú Yên
74 - 47
Thừa Thiên Huế
33 - 86
Thứ 2
14/05/2018
Phú Yên
14 - 84
Thừa Thiên Huế
53 - 90
Thứ 2
07/05/2018
Phú Yên
36 - 39
Thừa Thiên Huế
49 - 00
Thứ 2
30/04/2018
Phú Yên
66 - 18
Thừa Thiên Huế
73 - 50
Thứ 2
23/04/2018
Phú Yên
27 - 60
Thừa Thiên Huế
28 - 17
Thứ 2
16/04/2018
Phú Yên
24 - 30
Thừa Thiên Huế
91 - 99
Thứ 2
09/04/2018
Phú Yên
85 - 64
Thừa Thiên Huế
63 - 60
Thứ 2
02/04/2018
Phú Yên
96 - 93
Thừa Thiên Huế
83 - 81
Thứ 2
26/03/2018
Phú Yên
77 - 29
Thừa Thiên Huế
40 - 08
Thứ 2
19/03/2018
Phú Yên
71 - 48
Thừa Thiên Huế
16 - 99