Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Trung - T2

Thứ 2
16/10/2017
Phú Yên
03 - 15
Thừa Thiên Huế
11 - 68
Thứ 2
09/10/2017
Phú Yên
93 - 63
Thừa Thiên Huế
71 - 18
Thứ 2
02/10/2017
Phú Yên
86 - 93
Thừa Thiên Huế
45 - 35
Thứ 2
25/09/2017
Phú Yên
90 - 64
Thừa Thiên Huế
53 - 48
Thứ 2
18/09/2017
Phú Yên
96 - 97
Thừa Thiên Huế
67 - 91
Thứ 2
11/09/2017
Phú Yên
71 - 77
Thừa Thiên Huế
33 - 11
Thứ 2
04/09/2017
Phú Yên
68 - 35
Thừa Thiên Huế
68 - 92
Thứ 2
28/08/2017
Phú Yên
21 - 73
Thừa Thiên Huế
68 - 63
Thứ 2
21/08/2017
Phú Yên
95 - 66
Thừa Thiên Huế
51 - 20
Thứ 2
14/08/2017
Phú Yên
50 - 23
Thừa Thiên Huế
46 - 87
Thứ 2
07/08/2017
Phú Yên
89 - 31
Thừa Thiên Huế
14 - 55
Thứ 2
31/07/2017
Phú Yên
01 - 73
Thừa Thiên Huế
65 - 74
Thứ 2
24/07/2017
Phú Yên
65 - 65
Thừa Thiên Huế
66 - 62
Thứ 2
17/07/2017
Phú Yên
39 - 50
Thừa Thiên Huế
44 - 04