Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Trung - T2

Thứ 2
12/11/2018
Phú Yên
85 - 09
Thừa Thiên Huế
24 - 46
Thứ 2
05/11/2018
Phú Yên
91 - 79
Thừa Thiên Huế
60 - 05
Thứ 2
29/10/2018
Phú Yên
48 - 36
Thừa Thiên Huế
89 - 66
Thứ 2
22/10/2018
Phú Yên
92 - 54
Thừa Thiên Huế
95 - 15
Thứ 2
15/10/2018
Phú Yên
88 - 24
Thừa Thiên Huế
26 - 58
Thứ 2
08/10/2018
Phú Yên
92 - 53
Thừa Thiên Huế
15 - 09
Thứ 2
01/10/2018
Phú Yên
41 - 22
Thừa Thiên Huế
80 - 68
Thứ 2
24/09/2018
Phú Yên
99 - 40
Thừa Thiên Huế
07 - 65
Thứ 2
17/09/2018
Phú Yên
42 - 05
Thừa Thiên Huế
49 - 01
Thứ 2
10/09/2018
Phú Yên
64 - 68
Thừa Thiên Huế
48 - 69
Thứ 2
03/09/2018
Phú Yên
87 - 93
Thừa Thiên Huế
75 - 29
Thứ 2
27/08/2018
Phú Yên
73 - 96
Thừa Thiên Huế
10 - 08
Thứ 2
20/08/2018
Phú Yên
11 - 20
Thừa Thiên Huế
99 - 36
Thứ 2
13/08/2018
Phú Yên
26 - 31
Thừa Thiên Huế
51 - 45