Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Trung - CN

Chủ Nhật
11/03/2018
Kon Tum
45 - 93
Khánh Hòa
36 - 34
Chủ Nhật
04/03/2018
Kon Tum
96 - 58
Khánh Hòa
97 - 27
Chủ Nhật
25/02/2018
Kon Tum
27 - 12
Khánh Hòa
00 - 45
Chủ Nhật
18/02/2018
Kon Tum
62 - 91
Khánh Hòa
55 - 38
Chủ Nhật
11/02/2018
Kon Tum
56 - 26
Khánh Hòa
33 - 25
Chủ Nhật
04/02/2018
Kon Tum
09 - 29
Khánh Hòa
78 - 00
Chủ Nhật
28/01/2018
Kon Tum
91 - 77
Khánh Hòa
06 - 14
Chủ Nhật
21/01/2018
Kon Tum
71 - 31
Khánh Hòa
32 - 14
Chủ Nhật
14/01/2018
Kon Tum
28 - 19
Khánh Hòa
77 - 30
Chủ Nhật
07/01/2018
Kon Tum
74 - 65
Khánh Hòa
60 - 60
Chủ Nhật
31/12/2017
Kon Tum
19 - 95
Khánh Hòa
03 - 06
Chủ Nhật
24/12/2017
Kon Tum
72 - 11
Khánh Hòa
29 - 28
Chủ Nhật
17/12/2017
Kon Tum
14 - 18
Khánh Hòa
62 - 30
Chủ Nhật
10/12/2017
Kon Tum
16 - 25
Khánh Hòa
91 - 79