Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Trung - CN

Chủ Nhật
10/12/2017
Kon Tum
16 - 25
Khánh Hòa
91 - 79
Chủ Nhật
03/12/2017
Kon Tum
86 - 32
Khánh Hòa
59 - 58
Chủ Nhật
26/11/2017
Kon Tum
99 - 51
Khánh Hòa
88 - 27
Chủ Nhật
19/11/2017
Kon Tum
85 - 49
Khánh Hòa
11 - 84
Chủ Nhật
12/11/2017
Kon Tum
03 - 31
Khánh Hòa
84 - 54
Chủ Nhật
05/11/2017
Kon Tum
46 - 33
Khánh Hòa
56 - 69
Chủ Nhật
29/10/2017
Kon Tum
19 - 15
Khánh Hòa
64 - 19
Chủ Nhật
22/10/2017
Kon Tum
65 - 55
Khánh Hòa
91 - 11
Chủ Nhật
15/10/2017
Kon Tum
37 - 48
Khánh Hòa
38 - 21
Chủ Nhật
08/10/2017
Kon Tum
93 - 50
Khánh Hòa
95 - 23
Chủ Nhật
01/10/2017
Kon Tum
50 - 42
Khánh Hòa
26 - 85
Chủ Nhật
24/09/2017
Kon Tum
46 - 02
Khánh Hòa
62 - 73
Chủ Nhật
17/09/2017
Kon Tum
44 - 08
Khánh Hòa
94 - 41
Chủ Nhật
10/09/2017
Kon Tum
90 - 77
Khánh Hòa
47 - 27