Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Trung - CN

Chủ Nhật
15/10/2017
Kon Tum
37 - 48
Khánh Hòa
38 - 21
Chủ Nhật
08/10/2017
Kon Tum
93 - 50
Khánh Hòa
95 - 23
Chủ Nhật
01/10/2017
Kon Tum
50 - 42
Khánh Hòa
26 - 85
Chủ Nhật
24/09/2017
Kon Tum
46 - 02
Khánh Hòa
62 - 73
Chủ Nhật
17/09/2017
Kon Tum
44 - 08
Khánh Hòa
94 - 41
Chủ Nhật
10/09/2017
Kon Tum
90 - 77
Khánh Hòa
47 - 27
Chủ Nhật
03/09/2017
Kon Tum
47 - 75
Khánh Hòa
08 - 48
Chủ Nhật
27/08/2017
Kon Tum
41 - 94
Khánh Hòa
28 - 73
Chủ Nhật
20/08/2017
Kon Tum
79 - 35
Khánh Hòa
03 - 91
Chủ Nhật
13/08/2017
Kon Tum
39 - 05
Khánh Hòa
70 - 44
Chủ Nhật
06/08/2017
Kon Tum
62 - 70
Khánh Hòa
85 - 96
Chủ Nhật
30/07/2017
Kon Tum
59 - 27
Khánh Hòa
86 - 12
Chủ Nhật
23/07/2017
Kon Tum
16 - 83
Khánh Hòa
80 - 92
Chủ Nhật
16/07/2017
Kon Tum
18 - 29
Khánh Hòa
26 - 86