Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Trung - CN

Chủ Nhật
17/06/2018
Kon Tum
91 - 98
Khánh Hòa
51 - 40
Chủ Nhật
10/06/2018
Kon Tum
04 - 97
Khánh Hòa
35 - 42
Chủ Nhật
03/06/2018
Kon Tum
44 - 08
Khánh Hòa
26 - 61
Chủ Nhật
27/05/2018
Kon Tum
96 - 60
Khánh Hòa
84 - 15
Chủ Nhật
20/05/2018
Kon Tum
52 - 84
Khánh Hòa
39 - 96
Chủ Nhật
13/05/2018
Kon Tum
01 - 15
Khánh Hòa
21 - 87
Chủ Nhật
06/05/2018
Kon Tum
66 - 95
Khánh Hòa
53 - 25
Chủ Nhật
29/04/2018
Kon Tum
64 - 40
Khánh Hòa
83 - 80
Chủ Nhật
22/04/2018
Kon Tum
86 - 94
Khánh Hòa
97 - 43
Chủ Nhật
15/04/2018
Kon Tum
47 - 78
Khánh Hòa
59 - 83
Chủ Nhật
08/04/2018
Kon Tum
60 - 22
Khánh Hòa
83 - 08
Chủ Nhật
01/04/2018
Kon Tum
56 - 39
Khánh Hòa
19 - 92
Chủ Nhật
25/03/2018
Kon Tum
80 - 94
Khánh Hòa
27 - 54