Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Trung - CN

Chủ Nhật
10/02/2019
Kon Tum
92 - 31
Khánh Hòa
57 - 37
Chủ Nhật
03/02/2019
Kon Tum
89 - 95
Khánh Hòa
11 - 71
Chủ Nhật
27/01/2019
Kon Tum
07 - 99
Khánh Hòa
26 - 97
Chủ Nhật
20/01/2019
Kon Tum
50 - 47
Khánh Hòa
30 - 45
Chủ Nhật
13/01/2019
Kon Tum
20 - 16
Khánh Hòa
12 - 72
Chủ Nhật
06/01/2019
Kon Tum
00 - 54
Khánh Hòa
83 - 85
Chủ Nhật
30/12/2018
Kon Tum
21 - 93
Khánh Hòa
65 - 67
Chủ Nhật
23/12/2018
Kon Tum
83 - 70
Khánh Hòa
51 - 18
Chủ Nhật
16/12/2018
Kon Tum
05 - 76
Khánh Hòa
86 - 14
Chủ Nhật
09/12/2018
Kon Tum
03 - 62
Khánh Hòa
35 - 89
Chủ Nhật
02/12/2018
Kon Tum
74 - 00
Khánh Hòa
14 - 62
Chủ Nhật
25/11/2018
Kon Tum
97 - 71
Khánh Hòa
45 - 12
Chủ Nhật
18/11/2018
Kon Tum
73 - 46
Khánh Hòa
33 - 46