Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Nam - T4

Thứ 4
20/06/2018
Sóc Trăng
22 - 49
Cần Thơ
70 - 33
Đồng Nai
54 - 12
Thứ 4
13/06/2018
Sóc Trăng
36 - 69
Cần Thơ
46 - 24
Đồng Nai
14 - 24
Thứ 4
06/06/2018
Sóc Trăng
83 - 28
Cần Thơ
47 - 82
Đồng Nai
03 - 14
Thứ 4
30/05/2018
Sóc Trăng
52 - 14
Cần Thơ
75 - 47
Đồng Nai
60 - 64
Thứ 4
23/05/2018
Sóc Trăng
95 - 62
Cần Thơ
29 - 99
Đồng Nai
13 - 99
Thứ 4
16/05/2018
Sóc Trăng
65 - 94
Cần Thơ
40 - 16
Đồng Nai
85 - 28
Thứ 4
09/05/2018
Sóc Trăng
54 - 70
Cần Thơ
45 - 81
Đồng Nai
67 - 41
Thứ 4
02/05/2018
Sóc Trăng
84 - 99
Cần Thơ
29 - 04
Đồng Nai
69 - 86
Thứ 4
25/04/2018
Sóc Trăng
43 - 93
Cần Thơ
76 - 98
Đồng Nai
04 - 61
Thứ 4
18/04/2018
Sóc Trăng
22 - 98
Cần Thơ
21 - 59
Đồng Nai
84 - 38
Thứ 4
11/04/2018
Sóc Trăng
81 - 10
Cần Thơ
18 - 26
Đồng Nai
48 - 94
Thứ 4
04/04/2018
Sóc Trăng
53 - 98
Cần Thơ
96 - 58
Đồng Nai
78 - 15
Thứ 4
28/03/2018
Sóc Trăng
69 - 48
Cần Thơ
37 - 67
Đồng Nai
57 - 47
Thứ 4
21/03/2018
Sóc Trăng
54 - 51
Cần Thơ
76 - 19
Đồng Nai
48 - 28