Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Nam - T4

Thứ 4
13/12/2017
Sóc Trăng
93 - 38
Cần Thơ
68 - 30
Đồng Nai
70 - 61
Thứ 4
06/12/2017
Sóc Trăng
97 - 17
Cần Thơ
77 - 66
Đồng Nai
61 - 44
Thứ 4
29/11/2017
Sóc Trăng
47 - 02
Cần Thơ
00 - 20
Đồng Nai
14 - 80
Thứ 4
22/11/2017
Sóc Trăng
27 - 40
Cần Thơ
24 - 11
Đồng Nai
23 - 67
Thứ 4
15/11/2017
Sóc Trăng
64 - 83
Cần Thơ
49 - 39
Đồng Nai
74 - 90
Thứ 4
08/11/2017
Sóc Trăng
06 - 41
Cần Thơ
10 - 51
Đồng Nai
85 - 01
Thứ 4
01/11/2017
Sóc Trăng
63 - 23
Cần Thơ
44 - 31
Đồng Nai
30 - 89
Thứ 4
25/10/2017
Sóc Trăng
87 - 96
Cần Thơ
49 - 97
Đồng Nai
63 - 39
Thứ 4
18/10/2017
Sóc Trăng
13 - 15
Cần Thơ
09 - 57
Đồng Nai
42 - 99
Thứ 4
11/10/2017
Sóc Trăng
16 - 59
Cần Thơ
85 - 58
Đồng Nai
61 - 11
Thứ 4
04/10/2017
Sóc Trăng
27 - 00
Cần Thơ
18 - 38
Đồng Nai
88 - 71
Thứ 4
27/09/2017
Sóc Trăng
02 - 36
Cần Thơ
50 - 62
Đồng Nai
88 - 79
Thứ 4
20/09/2017
Sóc Trăng
00 - 38
Cần Thơ
44 - 20
Đồng Nai
09 - 87
Thứ 4
13/09/2017
Sóc Trăng
36 - 14
Cần Thơ
31 - 06
Đồng Nai
60 - 58