Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Nam - T4

Thứ 4
11/10/2017
Sóc Trăng
16 - 59
Cần Thơ
85 - 58
Đồng Nai
61 - 11
Thứ 4
04/10/2017
Sóc Trăng
27 - 00
Cần Thơ
18 - 38
Đồng Nai
88 - 71
Thứ 4
27/09/2017
Sóc Trăng
02 - 36
Cần Thơ
50 - 62
Đồng Nai
88 - 79
Thứ 4
20/09/2017
Sóc Trăng
00 - 38
Cần Thơ
44 - 20
Đồng Nai
09 - 87
Thứ 4
13/09/2017
Sóc Trăng
36 - 14
Cần Thơ
31 - 06
Đồng Nai
60 - 58
Thứ 4
06/09/2017
Sóc Trăng
86 - 96
Cần Thơ
81 - 97
Đồng Nai
03 - 08
Thứ 4
30/08/2017
Sóc Trăng
30 - 55
Cần Thơ
84 - 81
Đồng Nai
39 - 99
Thứ 4
23/08/2017
Sóc Trăng
24 - 63
Cần Thơ
52 - 62
Đồng Nai
12 - 72
Thứ 4
16/08/2017
Sóc Trăng
45 - 44
Cần Thơ
26 - 53
Đồng Nai
29 - 93
Thứ 4
09/08/2017
Sóc Trăng
75 - 38
Cần Thơ
49 - 01
Đồng Nai
77 - 94
Thứ 4
02/08/2017
Sóc Trăng
27 - 93
Cần Thơ
47 - 40
Đồng Nai
42 - 30
Thứ 4
26/07/2017
Sóc Trăng
32 - 91
Cần Thơ
70 - 31
Đồng Nai
47 - 41
Thứ 4
19/07/2017
Sóc Trăng
72 - 78
Cần Thơ
59 - 87
Đồng Nai
30 - 70
Thứ 4
12/07/2017
Sóc Trăng
44 - 85
Cần Thơ
17 - 63
Đồng Nai
48 - 19