Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Nam - T4

Thứ 4
14/03/2018
Sóc Trăng
88 - 45
Cần Thơ
67 - 96
Đồng Nai
06 - 78
Thứ 4
07/03/2018
Sóc Trăng
49 - 46
Cần Thơ
74 - 57
Đồng Nai
88 - 29
Thứ 4
28/02/2018
Sóc Trăng
17 - 58
Cần Thơ
25 - 07
Đồng Nai
59 - 97
Thứ 4
21/02/2018
Sóc Trăng
51 - 24
Cần Thơ
02 - 86
Đồng Nai
99 - 59
Thứ 4
14/02/2018
Sóc Trăng
18 - 42
Cần Thơ
22 - 67
Đồng Nai
75 - 31
Thứ 4
07/02/2018
Sóc Trăng
61 - 26
Cần Thơ
30 - 99
Đồng Nai
80 - 21
Thứ 4
31/01/2018
Sóc Trăng
43 - 13
Cần Thơ
19 - 73
Đồng Nai
53 - 87
Thứ 4
24/01/2018
Sóc Trăng
67 - 26
Cần Thơ
99 - 90
Đồng Nai
08 - 95
Thứ 4
17/01/2018
Sóc Trăng
45 - 23
Cần Thơ
11 - 10
Đồng Nai
80 - 25
Thứ 4
10/01/2018
Sóc Trăng
92 - 77
Cần Thơ
76 - 86
Đồng Nai
79 - 27
Thứ 4
03/01/2018
Sóc Trăng
18 - 12
Cần Thơ
83 - 96
Đồng Nai
71 - 08
Thứ 4
27/12/2017
Sóc Trăng
67 - 10
Cần Thơ
24 - 20
Đồng Nai
62 - 04
Thứ 4
20/12/2017
Sóc Trăng
41 - 09
Cần Thơ
90 - 70
Đồng Nai
37 - 79