Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Nam - T6

Thứ 6
16/03/2018
Trà Vinh
05 - 62
Bình Dương
45 - 72
Vĩnh Long
02 - 68
Thứ 6
09/03/2018
Trà Vinh
42 - 64
Bình Dương
30 - 24
Vĩnh Long
03 - 32
Thứ 6
02/03/2018
Trà Vinh
15 - 40
Bình Dương
45 - 55
Vĩnh Long
33 - 65
Thứ 6
23/02/2018
Trà Vinh
69 - 55
Bình Dương
60 - 59
Vĩnh Long
94 - 27
Thứ 6
16/02/2018
Trà Vinh
55 - 48
Bình Dương
95 - 74
Vĩnh Long
07 - 13
Thứ 6
09/02/2018
Trà Vinh
23 - 70
Bình Dương
78 - 81
Vĩnh Long
90 - 77
Thứ 6
02/02/2018
Trà Vinh
83 - 14
Bình Dương
14 - 86
Vĩnh Long
13 - 93
Thứ 6
19/01/2018
Trà Vinh
60 - 80
Bình Dương
93 - 25
Vĩnh Long
87 - 09
Thứ 6
12/01/2018
Trà Vinh
42 - 88
Bình Dương
31 - 46
Vĩnh Long
74 - 21
Thứ 6
05/01/2018
Trà Vinh
54 - 95
Bình Dương
75 - 58
Vĩnh Long
17 - 19
Thứ 6
29/12/2017
Trà Vinh
47 - 41
Bình Dương
99 - 53
Vĩnh Long
36 - 39
Thứ 6
22/12/2017
Trà Vinh
83 - 15
Bình Dương
06 - 06
Vĩnh Long
69 - 40
Thứ 6
15/12/2017
Trà Vinh
01 - 58
Bình Dương
85 - 23
Vĩnh Long
10 - 51
Thứ 6
08/12/2017
Trà Vinh
40 - 97
Bình Dương
12 - 01
Vĩnh Long
08 - 28