Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Nam - T6

Thứ 6
13/10/2017
Trà Vinh
60 - 89
Bình Dương
66 - 08
Vĩnh Long
65 - 05
Thứ 6
06/10/2017
Trà Vinh
36 - 07
Bình Dương
04 - 67
Vĩnh Long
29 - 58
Thứ 6
29/09/2017
Trà Vinh
28 - 00
Bình Dương
78 - 91
Vĩnh Long
77 - 72
Thứ 6
22/09/2017
Trà Vinh
01 - 27
Bình Dương
24 - 71
Vĩnh Long
48 - 53
Thứ 6
15/09/2017
Trà Vinh
99 - 67
Bình Dương
49 - 53
Vĩnh Long
92 - 44
Thứ 6
08/09/2017
Trà Vinh
17 - 63
Bình Dương
69 - 67
Vĩnh Long
41 - 79
Thứ 6
01/09/2017
Trà Vinh
32 - 74
Bình Dương
34 - 60
Vĩnh Long
65 -
Thứ 6
25/08/2017
Trà Vinh
99 - 71
Bình Dương
21 - 54
Vĩnh Long
74 - 82
Thứ 6
18/08/2017
Trà Vinh
93 - 75
Bình Dương
08 - 90
Vĩnh Long
40 - 81
Thứ 6
11/08/2017
Trà Vinh
36 - 74
Bình Dương
73 - 97
Vĩnh Long
86 - 06
Thứ 6
04/08/2017
Trà Vinh
69 - 49
Bình Dương
01 - 77
Vĩnh Long
14 - 96
Thứ 6
28/07/2017
Trà Vinh
55 - 54
Bình Dương
68 - 04
Vĩnh Long
95 - 29
Thứ 6
21/07/2017
Trà Vinh
14 - 09
Bình Dương
62 - 38
Vĩnh Long
94 - 68
Thứ 6
14/07/2017
Trà Vinh
16 - 06
Bình Dương
90 - 80
Vĩnh Long
30 - 66