Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Nam - T6

Thứ 6
15/12/2017
Trà Vinh
01 - 58
Bình Dương
85 - 23
Vĩnh Long
10 - 51
Thứ 6
08/12/2017
Trà Vinh
40 - 97
Bình Dương
12 - 01
Vĩnh Long
08 - 28
Thứ 6
01/12/2017
Trà Vinh
69 - 54
Bình Dương
48 - 12
Vĩnh Long
73 - 59
Thứ 6
24/11/2017
Trà Vinh
54 - 12
Bình Dương
18 - 81
Vĩnh Long
29 - 71
Thứ 6
17/11/2017
Trà Vinh
72 - 05
Bình Dương
21 - 05
Vĩnh Long
02 - 73
Thứ 6
10/11/2017
Trà Vinh
73 - 02
Bình Dương
60 - 87
Vĩnh Long
33 - 67
Thứ 6
03/11/2017
Trà Vinh
56 - 40
Bình Dương
83 - 55
Vĩnh Long
64 - 26
Thứ 6
27/10/2017
Trà Vinh
73 - 80
Bình Dương
50 - 95
Vĩnh Long
93 - 55
Thứ 6
20/10/2017
Trà Vinh
08 - 17
Bình Dương
61 - 18
Vĩnh Long
55 - 98
Thứ 6
13/10/2017
Trà Vinh
60 - 89
Bình Dương
66 - 08
Vĩnh Long
65 - 05
Thứ 6
06/10/2017
Trà Vinh
36 - 07
Bình Dương
04 - 67
Vĩnh Long
29 - 58
Thứ 6
29/09/2017
Trà Vinh
28 - 00
Bình Dương
78 - 91
Vĩnh Long
77 - 72
Thứ 6
22/09/2017
Trà Vinh
01 - 27
Bình Dương
24 - 71
Vĩnh Long
48 - 53
Thứ 6
15/09/2017
Trà Vinh
99 - 67
Bình Dương
49 - 53
Vĩnh Long
92 - 44