Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Nam - T6

Thứ 6
22/06/2018
Trà Vinh
63 - 50
Bình Dương
07 - 81
Vĩnh Long
76 - 88
Thứ 6
15/06/2018
Trà Vinh
51 - 17
Bình Dương
13 - 38
Vĩnh Long
70 - 75
Thứ 6
08/06/2018
Trà Vinh
53 - 91
Bình Dương
76 - 04
Vĩnh Long
35 - 72
Thứ 6
01/06/2018
Trà Vinh
76 - 26
Bình Dương
54 - 45
Vĩnh Long
78 - 61
Thứ 6
25/05/2018
Trà Vinh
15 - 78
Bình Dương
01 - 66
Vĩnh Long
07 - 32
Thứ 6
18/05/2018
Trà Vinh
59 - 54
Bình Dương
45 - 33
Vĩnh Long
36 - 21
Thứ 6
11/05/2018
Trà Vinh
56 - 10
Bình Dương
00 - 38
Vĩnh Long
85 - 05
Thứ 6
04/05/2018
Trà Vinh
38 - 72
Bình Dương
60 - 46
Vĩnh Long
84 - 84
Thứ 6
27/04/2018
Trà Vinh
27 - 43
Bình Dương
44 - 51
Vĩnh Long
82 - 81
Thứ 6
20/04/2018
Trà Vinh
71 - 28
Bình Dương
57 - 22
Vĩnh Long
09 - 45
Thứ 6
13/04/2018
Trà Vinh
26 - 35
Bình Dương
22 - 49
Vĩnh Long
17 - 52
Thứ 6
06/04/2018
Trà Vinh
49 - 01
Bình Dương
37 - 46
Vĩnh Long
45 - 32
Thứ 6
30/03/2018
Trà Vinh
37 - 00
Bình Dương
41 - 34
Vĩnh Long
53 - 04
Thứ 6
23/03/2018
Trà Vinh
81 - 36
Bình Dương
33 - 99
Vĩnh Long
94 - 49