Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Nam - T6

Thứ 6
09/11/2018
Trà Vinh
31 - 40
Bình Dương
89 - 97
Vĩnh Long
85 - 96
Thứ 6
02/11/2018
Trà Vinh
41 - 62
Bình Dương
04 - 02
Vĩnh Long
93 - 01
Thứ 6
26/10/2018
Trà Vinh
48 - 12
Bình Dương
44 - 90
Vĩnh Long
77 - 02
Thứ 6
19/10/2018
Trà Vinh
76 - 37
Bình Dương
38 - 15
Vĩnh Long
72 - 96
Thứ 6
12/10/2018
Trà Vinh
62 - 96
Bình Dương
11 - 95
Vĩnh Long
89 - 47
Thứ 6
05/10/2018
Trà Vinh
30 - 44
Bình Dương
86 - 78
Vĩnh Long
56 - 36
Thứ 6
28/09/2018
Trà Vinh
20 - 57
Bình Dương
36 - 47
Vĩnh Long
01 - 39
Thứ 6
21/09/2018
Trà Vinh
26 - 79
Bình Dương
16 - 31
Vĩnh Long
17 - 89
Thứ 6
14/09/2018
Trà Vinh
03 - 05
Bình Dương
59 - 21
Vĩnh Long
35 - 83
Thứ 6
07/09/2018
Trà Vinh
62 - 35
Bình Dương
19 - 52
Vĩnh Long
30 - 70
Thứ 6
31/08/2018
Trà Vinh
86 - 27
Bình Dương
63 - 53
Vĩnh Long
99 - 15
Thứ 6
24/08/2018
Trà Vinh
53 - 66
Bình Dương
52 - 83
Vĩnh Long
95 - 05
Thứ 6
17/08/2018
Trà Vinh
24 - 35
Bình Dương
30 - 07
Vĩnh Long
70 - 95
Thứ 6
10/08/2018
Trà Vinh
27 - 91
Bình Dương
63 - 87
Vĩnh Long
85 - 40