Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Nam - T5

Thứ 5
17/01/2019
Bình Thuận
38 - 44
An Giang
24 - 69
Tây Ninh
45 - 92
Thứ 5
10/01/2019
Bình Thuận
91 - 24
An Giang
85 - 37
Tây Ninh
90 - 93
Thứ 5
03/01/2019
Bình Thuận
76 - 80
An Giang
62 - 35
Tây Ninh
85 - 81
Thứ 5
27/12/2018
Bình Thuận
26 - 82
An Giang
00 - 83
Tây Ninh
56 - 15
Thứ 5
20/12/2018
Bình Thuận
17 - 94
An Giang
76 - 78
Tây Ninh
99 - 11
Thứ 5
13/12/2018
Bình Thuận
90 - 24
An Giang
97 - 83
Tây Ninh
34 - 12
Thứ 5
06/12/2018
Bình Thuận
59 - 60
An Giang
54 - 71
Tây Ninh
32 - 63
Thứ 5
29/11/2018
Bình Thuận
96 - 16
An Giang
17 - 62
Tây Ninh
70 - 59
Thứ 5
22/11/2018
Bình Thuận
32 - 25
An Giang
69 - 04
Tây Ninh
56 - 37
Thứ 5
15/11/2018
Bình Thuận
94 - 71
An Giang
98 - 28
Tây Ninh
72 - 96
Thứ 5
08/11/2018
Bình Thuận
73 - 61
An Giang
97 - 12
Tây Ninh
30 - 70
Thứ 5
01/11/2018
Bình Thuận
62 - 57
An Giang
89 - 26
Tây Ninh
86 - 00
Thứ 5
25/10/2018
Bình Thuận
30 - 56
An Giang
18 - 99
Tây Ninh
21 - 46
Thứ 5
18/10/2018
Bình Thuận
87 - 18
An Giang
71 - 59
Tây Ninh
43 - 21