Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Nam - T5

Thứ 5
21/03/2019
Bình Thuận
95 - 47
An Giang
31 - 29
Tây Ninh
10 - 54
Thứ 5
14/03/2019
Bình Thuận
79 - 48
An Giang
78 - 56
Tây Ninh
18 - 74
Thứ 5
07/03/2019
Bình Thuận
87 - 83
An Giang
36 - 92
Tây Ninh
08 - 74
Thứ 5
28/02/2019
Bình Thuận
59 - 21
An Giang
16 - 64
Tây Ninh
30 - 21
Thứ 5
21/02/2019
Bình Thuận
92 - 42
An Giang
36 - 71
Tây Ninh
96 - 82
Thứ 5
14/02/2019
Bình Thuận
17 - 31
An Giang
15 - 51
Tây Ninh
37 - 56
Thứ 5
07/02/2019
Bình Thuận
32 - 55
An Giang
19 - 89
Tây Ninh
39 - 42
Thứ 5
31/01/2019
Bình Thuận
86 - 56
An Giang
23 - 30
Tây Ninh
59 - 54
Thứ 5
24/01/2019
Bình Thuận
51 - 42
An Giang
14 - 83
Tây Ninh
27 - 59
Thứ 5
17/01/2019
Bình Thuận
38 - 44
An Giang
24 - 69
Tây Ninh
45 - 92
Thứ 5
10/01/2019
Bình Thuận
91 - 24
An Giang
85 - 37
Tây Ninh
90 - 93
Thứ 5
03/01/2019
Bình Thuận
76 - 80
An Giang
62 - 35
Tây Ninh
85 - 81
Thứ 5
27/12/2018
Bình Thuận
26 - 82
An Giang
00 - 83
Tây Ninh
56 - 15
Thứ 5
20/12/2018
Bình Thuận
17 - 94
An Giang
76 - 78
Tây Ninh
99 - 11