Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Nam - T5

Thứ 5
21/06/2018
Bình Thuận
09 - 45
An Giang
82 - 18
Tây Ninh
21 - 77
Thứ 5
14/06/2018
Bình Thuận
17 - 26
An Giang
06 - 34
Tây Ninh
26 - 62
Thứ 5
07/06/2018
Bình Thuận
42 - 99
An Giang
11 - 29
Tây Ninh
56 - 56
Thứ 5
31/05/2018
Bình Thuận
57 - 31
An Giang
65 - 15
Tây Ninh
69 - 26
Thứ 5
24/05/2018
Bình Thuận
71 - 02
An Giang
69 - 78
Tây Ninh
60 - 29
Thứ 5
17/05/2018
Bình Thuận
57 - 91
An Giang
74 - 98
Tây Ninh
88 - 37
Thứ 5
10/05/2018
Bình Thuận
65 - 09
An Giang
52 - 58
Tây Ninh
64 - 41
Thứ 5
03/05/2018
Bình Thuận
27 - 83
An Giang
94 - 46
Tây Ninh
83 - 53
Thứ 5
26/04/2018
Bình Thuận
94 - 00
An Giang
09 - 49
Tây Ninh
46 - 11
Thứ 5
19/04/2018
Bình Thuận
09 - 70
An Giang
68 - 48
Tây Ninh
53 - 14
Thứ 5
12/04/2018
Bình Thuận
25 - 83
An Giang
86 - 17
Tây Ninh
20 - 58
Thứ 5
05/04/2018
Bình Thuận
01 - 49
An Giang
92 - 89
Tây Ninh
77 - 70
Thứ 5
29/03/2018
Bình Thuận
15 - 56
An Giang
33 - 14
Tây Ninh
11 - 41
Thứ 5
22/03/2018
Bình Thuận
80 - 35
An Giang
61 - 41
Tây Ninh
37 - 61