Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Nam - T5

Thứ 5
14/12/2017
Bình Thuận
84 - 02
An Giang
31 - 45
Tây Ninh
96 - 85
Thứ 5
07/12/2017
Bình Thuận
03 - 71
An Giang
19 - 88
Tây Ninh
98 - 37
Thứ 5
30/11/2017
Bình Thuận
65 - 05
An Giang
83 - 66
Tây Ninh
68 - 91
Thứ 5
23/11/2017
Bình Thuận
42 - 11
An Giang
95 - 07
Tây Ninh
83 - 74
Thứ 5
16/11/2017
Bình Thuận
89 - 86
An Giang
92 - 38
Tây Ninh
48 - 82
Thứ 5
09/11/2017
Bình Thuận
53 - 04
An Giang
76 - 79
Tây Ninh
66 - 15
Thứ 5
02/11/2017
Bình Thuận
59 - 49
An Giang
78 - 63
Tây Ninh
38 - 42
Thứ 5
26/10/2017
Bình Thuận
37 - 75
An Giang
14 - 91
Tây Ninh
06 - 01
Thứ 5
19/10/2017
Bình Thuận
58 - 48
An Giang
72 - 04
Tây Ninh
48 - 04
Thứ 5
12/10/2017
Bình Thuận
12 - 17
An Giang
65 - 98
Tây Ninh
37 - 59
Thứ 5
05/10/2017
Bình Thuận
49 - 49
An Giang
07 - 96
Tây Ninh
02 - 56
Thứ 5
28/09/2017
Bình Thuận
10 - 16
An Giang
12 - 81
Tây Ninh
32 - 75
Thứ 5
21/09/2017
Bình Thuận
65 - 37
An Giang
73 - 15
Tây Ninh
38 - 47
Thứ 5
14/09/2017
Bình Thuận
84 - 96
An Giang
70 - 81
Tây Ninh
07 - 08