Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Nam - T5

Thứ 5
12/10/2017
Bình Thuận
12 - 17
An Giang
65 - 98
Tây Ninh
37 - 59
Thứ 5
05/10/2017
Bình Thuận
49 - 49
An Giang
07 - 96
Tây Ninh
02 - 56
Thứ 5
28/09/2017
Bình Thuận
10 - 16
An Giang
12 - 81
Tây Ninh
32 - 75
Thứ 5
21/09/2017
Bình Thuận
65 - 37
An Giang
73 - 15
Tây Ninh
38 - 47
Thứ 5
14/09/2017
Bình Thuận
84 - 96
An Giang
70 - 81
Tây Ninh
07 - 08
Thứ 5
07/09/2017
Bình Thuận
19 - 77
An Giang
76 - 28
Tây Ninh
28 - 15
Thứ 5
31/08/2017
Bình Thuận
90 - 27
An Giang
88 - 66
Tây Ninh
89 - 34
Thứ 5
24/08/2017
Bình Thuận
55 - 06
An Giang
15 - 64
Tây Ninh
19 - 18
Thứ 5
17/08/2017
Bình Thuận
36 - 80
An Giang
53 - 89
Tây Ninh
00 - 61
Thứ 5
10/08/2017
Bình Thuận
31 - 61
An Giang
10 - 88
Tây Ninh
37 - 84
Thứ 5
03/08/2017
Bình Thuận
08 - 01
An Giang
28 - 10
Tây Ninh
38 - 87
Thứ 5
27/07/2017
Bình Thuận
19 - 68
An Giang
87 - 64
Tây Ninh
83 - 82
Thứ 5
20/07/2017
Bình Thuận
80 - 41
An Giang
55 - 24
Tây Ninh
86 - 75
Thứ 5
13/07/2017
Bình Thuận
43 - 58
An Giang
65 - 03
Tây Ninh
94 - 44