Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Nam - T2

Thứ 2
16/10/2017
Cà Mau
36 - 14
Đồng Tháp
96 - 72
TP.HCM
97 - 89
Thứ 2
09/10/2017
Cà Mau
96 - 54
Đồng Tháp
96 - 90
TP.HCM
11 - 36
Thứ 2
02/10/2017
Cà Mau
13 - 50
Đồng Tháp
51 - 83
TP.HCM
56 - 32
Thứ 2
25/09/2017
Cà Mau
55 - 14
Đồng Tháp
98 - 06
TP.HCM
64 - 53
Thứ 2
18/09/2017
Cà Mau
23 - 86
Đồng Tháp
02 - 71
TP.HCM
70 - 61
Thứ 2
11/09/2017
Cà Mau
94 - 77
Đồng Tháp
88 - 49
TP.HCM
43 - 96
Thứ 2
04/09/2017
Cà Mau
26 - 27
Đồng Tháp
49 - 66
TP.HCM
40 - 51
Thứ 2
28/08/2017
Cà Mau
23 - 83
Đồng Tháp
86 - 07
TP.HCM
02 - 13
Thứ 2
21/08/2017
Cà Mau
57 - 96
Đồng Tháp
91 - 97
TP.HCM
86 - 40
Thứ 2
14/08/2017
Cà Mau
24 - 15
Đồng Tháp
99 - 01
TP.HCM
00 - 80
Thứ 2
07/08/2017
Cà Mau
92 - 02
Đồng Tháp
82 - 55
TP.HCM
92 - 86
Thứ 2
31/07/2017
Cà Mau
98 - 96
Đồng Tháp
59 - 21
TP.HCM
61 - 90
Thứ 2
24/07/2017
Cà Mau
97 - 84
Đồng Tháp
10 - 27
TP.HCM
54 - 35
Thứ 2
17/07/2017
Cà Mau
35 - 68
Đồng Tháp
53 - 33
TP.HCM
31 - 19