Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Nam - T3

Thứ 3
10/10/2017
Bạc Liêu
01 - 04
Vũng Tàu
23 - 11
Bến Tre
06 - 33
Thứ 3
03/10/2017
Bạc Liêu
81 - 29
Vũng Tàu
10 - 61
Bến Tre
38 - 95
Thứ 3
26/09/2017
Bạc Liêu
40 - 91
Vũng Tàu
83 - 92
Bến Tre
50 - 23
Thứ 3
19/09/2017
Bạc Liêu
05 - 62
Vũng Tàu
14 - 09
Bến Tre
32 - 63
Thứ 3
12/09/2017
Bạc Liêu
33 - 68
Vũng Tàu
26 - 56
Bến Tre
12 - 25
Thứ 3
05/09/2017
Bạc Liêu
90 - 87
Vũng Tàu
58 - 48
Bến Tre
16 - 13
Thứ 3
29/08/2017
Bạc Liêu
17 - 08
Vũng Tàu
10 - 36
Bến Tre
18 - 11
Thứ 3
22/08/2017
Bạc Liêu
64 - 76
Vũng Tàu
74 - 66
Bến Tre
56 - 03
Thứ 3
15/08/2017
Bạc Liêu
40 - 24
Vũng Tàu
67 - 21
Bến Tre
39 - 65
Thứ 3
08/08/2017
Bạc Liêu
29 - 81
Vũng Tàu
31 - 71
Bến Tre
85 - 33
Thứ 3
01/08/2017
Bạc Liêu
67 - 43
Vũng Tàu
91 - 87
Bến Tre
40 - 16
Thứ 3
25/07/2017
Bạc Liêu
61 - 87
Vũng Tàu
18 - 61
Bến Tre
54 - 08
Thứ 3
18/07/2017
Bạc Liêu
65 - 55
Vũng Tàu
27 - 45
Bến Tre
60 - 53