Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Nam - T3

Thứ 3
19/06/2018
Bạc Liêu
26 - 70
Vũng Tàu
07 - 92
Bến Tre
26 - 13
Thứ 3
12/06/2018
Bạc Liêu
44 - 62
Vũng Tàu
58 - 95
Bến Tre
92 - 24
Thứ 3
05/06/2018
Bạc Liêu
35 - 61
Vũng Tàu
44 - 45
Bến Tre
13 - 88
Thứ 3
29/05/2018
Bạc Liêu
48 - 50
Vũng Tàu
69 - 47
Bến Tre
04 - 42
Thứ 3
22/05/2018
Bạc Liêu
39 - 38
Vũng Tàu
44 - 01
Bến Tre
90 - 54
Thứ 3
15/05/2018
Bạc Liêu
66 - 71
Vũng Tàu
98 - 89
Bến Tre
19 - 73
Thứ 3
08/05/2018
Bạc Liêu
44 - 07
Vũng Tàu
33 - 20
Bến Tre
04 - 92
Thứ 3
01/05/2018
Bạc Liêu
16 - 86
Vũng Tàu
86 - 25
Bến Tre
15 - 12
Thứ 3
24/04/2018
Bạc Liêu
56 - 57
Vũng Tàu
29 - 42
Bến Tre
09 - 08
Thứ 3
17/04/2018
Bạc Liêu
19 - 07
Vũng Tàu
12 - 84
Bến Tre
35 - 36
Thứ 3
10/04/2018
Bạc Liêu
19 - 57
Vũng Tàu
08 - 74
Bến Tre
69 - 72
Thứ 3
03/04/2018
Bạc Liêu
46 - 50
Vũng Tàu
10 - 21
Bến Tre
39 - 31
Thứ 3
27/03/2018
Bạc Liêu
58 - 56
Vũng Tàu
76 - 99
Bến Tre
17 - 45
Thứ 3
20/03/2018
Bạc Liêu
77 - 72
Vũng Tàu
18 - 76
Bến Tre
40 - 34