Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Nam - T3

Thứ 3
20/03/2018
Bạc Liêu
77 - 72
Vũng Tàu
18 - 76
Bến Tre
40 - 34
Thứ 3
13/03/2018
Bạc Liêu
47 - 97
Vũng Tàu
58 - 39
Bến Tre
34 - 30
Thứ 3
06/03/2018
Bạc Liêu
96 - 38
Vũng Tàu
92 - 11
Bến Tre
49 - 19
Thứ 3
27/02/2018
Bạc Liêu
73 - 25
Vũng Tàu
96 - 40
Bến Tre
00 - 83
Thứ 3
20/02/2018
Bạc Liêu
40 - 04
Vũng Tàu
58 - 15
Bến Tre
92 - 86
Thứ 3
13/02/2018
Bạc Liêu
01 - 60
Vũng Tàu
57 - 35
Bến Tre
43 - 64
Thứ 3
06/02/2018
Bạc Liêu
37 - 53
Vũng Tàu
69 - 04
Bến Tre
88 - 08
Thứ 3
30/01/2018
Bạc Liêu
40 - 63
Vũng Tàu
84 - 48
Bến Tre
51 - 48
Thứ 3
23/01/2018
Bạc Liêu
38 - 32
Vũng Tàu
21 - 74
Bến Tre
89 - 77
Thứ 3
16/01/2018
Bạc Liêu
76 - 14
Vũng Tàu
42 - 61
Bến Tre
08 - 92
Thứ 3
09/01/2018
Bạc Liêu
23 - 32
Vũng Tàu
83 - 44
Bến Tre
06 - 95
Thứ 3
02/01/2018
Bạc Liêu
01 - 38
Vũng Tàu
76 - 86
Bến Tre
40 - 15
Thứ 3
26/12/2017
Bạc Liêu
98 - 29
Vũng Tàu
49 - 93
Bến Tre
09 - 60
Thứ 3
19/12/2017
Bạc Liêu
27 - 81
Vũng Tàu
34 - 07
Bến Tre
86 - 05