Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Nam - T3

Thứ 3
12/12/2017
Bạc Liêu
19 - 26
Vũng Tàu
40 - 36
Bến Tre
57 - 57
Thứ 3
05/12/2017
Bạc Liêu
84 - 15
Vũng Tàu
08 - 17
Bến Tre
38 - 24
Thứ 3
28/11/2017
Bạc Liêu
02 - 77
Vũng Tàu
64 - 15
Bến Tre
42 - 15
Thứ 3
21/11/2017
Bạc Liêu
78 - 31
Vũng Tàu
20 - 75
Bến Tre
63 - 88
Thứ 3
14/11/2017
Bạc Liêu
68 - 71
Vũng Tàu
37 - 32
Bến Tre
85 - 03
Thứ 3
07/11/2017
Bạc Liêu
14 - 13
Vũng Tàu
37 - 66
Bến Tre
39 - 29
Thứ 3
31/10/2017
Bạc Liêu
66 - 67
Vũng Tàu
19 - 74
Bến Tre
85 - 85
Thứ 3
24/10/2017
Bạc Liêu
84 - 94
Vũng Tàu
23 - 51
Bến Tre
65 - 61
Thứ 3
17/10/2017
Bạc Liêu
83 - 66
Vũng Tàu
38 - 26
Bến Tre
65 - 43
Thứ 3
10/10/2017
Bạc Liêu
01 - 04
Vũng Tàu
23 - 11
Bến Tre
06 - 33
Thứ 3
03/10/2017
Bạc Liêu
81 - 29
Vũng Tàu
10 - 61
Bến Tre
38 - 95
Thứ 3
26/09/2017
Bạc Liêu
40 - 91
Vũng Tàu
83 - 92
Bến Tre
50 - 23
Thứ 3
19/09/2017
Bạc Liêu
05 - 62
Vũng Tàu
14 - 09
Bến Tre
32 - 63
Thứ 3
12/09/2017
Bạc Liêu
33 - 68
Vũng Tàu
26 - 56
Bến Tre
12 - 25