Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Nam - T3

Thứ 3
18/06/2019
Bạc Liêu
15 - 61
Vũng Tàu
10 - 46
Bến Tre
42 - 87
Thứ 3
11/06/2019
Bạc Liêu
17 - 53
Vũng Tàu
82 - 39
Bến Tre
45 - 96
Thứ 3
04/06/2019
Bạc Liêu
35 - 32
Vũng Tàu
19 - 43
Bến Tre
03 - 29
Thứ 3
28/05/2019
Bạc Liêu
55 - 29
Vũng Tàu
16 - 19
Bến Tre
39 - 56
Thứ 3
21/05/2019
Bạc Liêu
43 - 25
Vũng Tàu
36 - 05
Bến Tre
60 - 96
Thứ 3
14/05/2019
Bạc Liêu
06 - 26
Vũng Tàu
71 - 59
Bến Tre
68 - 17
Thứ 3
07/05/2019
Bạc Liêu
16 - 03
Vũng Tàu
17 - 11
Bến Tre
67 - 09
Thứ 3
30/04/2019
Bạc Liêu
07 - 71
Vũng Tàu
76 - 74
Bến Tre
11 - 55
Thứ 3
23/04/2019
Bạc Liêu
82 - 28
Vũng Tàu
93 - 04
Bến Tre
64 - 89
Thứ 3
16/04/2019
Bạc Liêu
59 - 62
Vũng Tàu
62 - 21
Bến Tre
87 - 62
Thứ 3
09/04/2019
Bạc Liêu
66 - 87
Vũng Tàu
90 - 76
Bến Tre
06 - 40
Thứ 3
02/04/2019
Bạc Liêu
11 - 75
Vũng Tàu
66 - 76
Bến Tre
82 - 21
Thứ 3
26/03/2019
Bạc Liêu
44 - 76
Vũng Tàu
14 - 48
Bến Tre
96 - 49
Thứ 3
19/03/2019
Bạc Liêu
25 - 52
Vũng Tàu
35 - 31
Bến Tre
34 - 02