Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Nam - T3

Thứ 3
16/04/2019
Bạc Liêu
59 - 62
Vũng Tàu
62 - 21
Bến Tre
87 - 62
Thứ 3
09/04/2019
Bạc Liêu
66 - 87
Vũng Tàu
90 - 76
Bến Tre
06 - 40
Thứ 3
02/04/2019
Bạc Liêu
11 - 75
Vũng Tàu
66 - 76
Bến Tre
82 - 21
Thứ 3
26/03/2019
Bạc Liêu
44 - 76
Vũng Tàu
14 - 48
Bến Tre
96 - 49
Thứ 3
19/03/2019
Bạc Liêu
25 - 52
Vũng Tàu
35 - 31
Bến Tre
34 - 02
Thứ 3
12/03/2019
Bạc Liêu
65 - 19
Vũng Tàu
87 - 78
Bến Tre
37 - 43
Thứ 3
05/03/2019
Bạc Liêu
90 - 02
Vũng Tàu
95 - 12
Bến Tre
47 - 22
Thứ 3
26/02/2019
Bạc Liêu
54 - 17
Vũng Tàu
58 - 85
Bến Tre
24 - 51
Thứ 3
19/02/2019
Bạc Liêu
90 - 13
Vũng Tàu
57 - 83
Bến Tre
34 - 64
Thứ 3
12/02/2019
Bạc Liêu
06 - 66
Vũng Tàu
87 - 73
Bến Tre
39 - 13
Thứ 3
05/02/2019
Bạc Liêu
67 - 93
Vũng Tàu
32 - 86
Bến Tre
66 - 31
Thứ 3
29/01/2019
Bạc Liêu
37 - 24
Vũng Tàu
72 - 43
Bến Tre
28 - 93
Thứ 3
22/01/2019
Bạc Liêu
77 - 76
Vũng Tàu
34 - 01
Bến Tre
28 - 40
Thứ 3
15/01/2019
Bạc Liêu
17 - 21
Vũng Tàu
01 - 13
Bến Tre
75 - 85