Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Nam - CN

Chủ Nhật
15/10/2017
Đà Lạt
15 - 26
Kiên Giang
74 - 23
Tiền Giang
08 - 50
Chủ Nhật
08/10/2017
Đà Lạt
63 - 83
Kiên Giang
25 - 92
Tiền Giang
38 - 23
Chủ Nhật
01/10/2017
Đà Lạt
07 - 16
Kiên Giang
53 - 08
Tiền Giang
00 - 98
Chủ Nhật
24/09/2017
Đà Lạt
16 - 14
Kiên Giang
07 - 20
Tiền Giang
74 - 43
Chủ Nhật
17/09/2017
Đà Lạt
02 - 60
Kiên Giang
42 - 45
Tiền Giang
81 - 45
Chủ Nhật
10/09/2017
Đà Lạt
43 - 12
Kiên Giang
85 - 89
Tiền Giang
23 - 15
Chủ Nhật
03/09/2017
Đà Lạt
70 - 99
Kiên Giang
48 - 31
Tiền Giang
57 - 88
Chủ Nhật
27/08/2017
Đà Lạt
84 - 46
Kiên Giang
98 - 79
Tiền Giang
89 - 47
Chủ Nhật
20/08/2017
Đà Lạt
84 - 36
Kiên Giang
08 - 21
Tiền Giang
77 - 54
Chủ Nhật
13/08/2017
Đà Lạt
92 - 81
Kiên Giang
83 - 96
Tiền Giang
58 - 52
Chủ Nhật
06/08/2017
Đà Lạt
92 - 58
Kiên Giang
09 - 46
Tiền Giang
12 - 44
Chủ Nhật
30/07/2017
Đà Lạt
93 - 64
Kiên Giang
22 - 54
Tiền Giang
22 - 12
Chủ Nhật
23/07/2017
Đà Lạt
81 - 12
Kiên Giang
95 - 81
Tiền Giang
04 - 92
Chủ Nhật
16/07/2017
Đà Lạt
97 - 14
Kiên Giang
02 - 66
Tiền Giang
92 - 97