Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Nam - CN

Chủ Nhật
11/11/2018
Đà Lạt
63 - 77
Kiên Giang
33 - 48
Tiền Giang
36 - 83
Chủ Nhật
04/11/2018
Đà Lạt
87 - 64
Kiên Giang
71 - 56
Tiền Giang
73 - 31
Chủ Nhật
28/10/2018
Đà Lạt
05 - 43
Kiên Giang
94 - 63
Tiền Giang
58 - 88
Chủ Nhật
21/10/2018
Đà Lạt
91 - 37
Kiên Giang
83 - 17
Tiền Giang
01 - 29
Chủ Nhật
14/10/2018
Đà Lạt
50 - 17
Kiên Giang
52 - 91
Tiền Giang
84 - 38
Chủ Nhật
07/10/2018
Đà Lạt
79 - 56
Kiên Giang
09 - 60
Tiền Giang
50 - 38
Chủ Nhật
30/09/2018
Đà Lạt
08 - 14
Kiên Giang
59 - 46
Tiền Giang
49 - 51
Chủ Nhật
23/09/2018
Đà Lạt
78 - 84
Kiên Giang
59 - 34
Tiền Giang
27 - 42
Chủ Nhật
16/09/2018
Đà Lạt
38 - 50
Kiên Giang
68 - 17
Tiền Giang
08 - 92
Chủ Nhật
09/09/2018
Đà Lạt
88 - 83
Kiên Giang
90 - 64
Tiền Giang
22 - 32
Chủ Nhật
02/09/2018
Đà Lạt
99 - 24
Kiên Giang
95 - 31
Tiền Giang
20 - 66
Chủ Nhật
26/08/2018
Đà Lạt
72 - 96
Kiên Giang
38 - 84
Tiền Giang
83 - 76
Chủ Nhật
19/08/2018
Đà Lạt
44 - 41
Kiên Giang
61 - 90
Tiền Giang
54 - 91
Chủ Nhật
12/08/2018
Đà Lạt
24 - 54
Kiên Giang
05 - 68
Tiền Giang
28 - 52