Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Nam - CN

Chủ Nhật
10/02/2019
Đà Lạt
16 - 57
Kiên Giang
63 - 35
Tiền Giang
44 - 80
Chủ Nhật
03/02/2019
Đà Lạt
44 - 05
Kiên Giang
74 - 90
Tiền Giang
81 - 80
Chủ Nhật
27/01/2019
Đà Lạt
93 - 82
Kiên Giang
70 - 70
Tiền Giang
86 - 81
Chủ Nhật
20/01/2019
Đà Lạt
03 - 61
Kiên Giang
58 - 23
Tiền Giang
67 - 57
Chủ Nhật
13/01/2019
Đà Lạt
55 - 83
Kiên Giang
78 - 32
Tiền Giang
36 - 26
Chủ Nhật
06/01/2019
Đà Lạt
76 - 05
Kiên Giang
46 - 89
Tiền Giang
97 - 58
Chủ Nhật
30/12/2018
Đà Lạt
00 - 92
Kiên Giang
64 - 91
Tiền Giang
95 - 47
Chủ Nhật
23/12/2018
Đà Lạt
72 - 25
Kiên Giang
71 - 69
Tiền Giang
00 - 33
Chủ Nhật
16/12/2018
Đà Lạt
73 - 72
Kiên Giang
44 - 81
Tiền Giang
95 - 52
Chủ Nhật
09/12/2018
Đà Lạt
21 - 15
Kiên Giang
40 - 35
Tiền Giang
55 - 56
Chủ Nhật
02/12/2018
Đà Lạt
10 - 59
Kiên Giang
31 - 68
Tiền Giang
99 - 27
Chủ Nhật
25/11/2018
Đà Lạt
89 - 73
Kiên Giang
49 - 73
Tiền Giang
64 - 19
Chủ Nhật
18/11/2018
Đà Lạt
92 - 94
Kiên Giang
92 - 68
Tiền Giang
43 - 65