Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Bắc - CN

Giải 7Giải DB
Chủ Nhật
11/11/2018
27,32,60,4165777
Chủ Nhật
04/11/2018
32,21,61,9215884
Chủ Nhật
28/10/2018
51,65,12,9568888
Chủ Nhật
21/10/2018
18,45,64,9715113
Chủ Nhật
14/10/2018
53,46,64,8635112
Chủ Nhật
07/10/2018
58,96,98,2199773
Chủ Nhật
30/09/2018
70,08,80,5368445
Chủ Nhật
23/09/2018
17,46,23,2812666
Chủ Nhật
16/09/2018
82,88,77,7532996
Chủ Nhật
09/09/2018
82,71,69,2324445
Chủ Nhật
02/09/2018
74,22,94,4819664
Chủ Nhật
26/08/2018
40,86,03,3785008
Chủ Nhật
19/08/2018
91,19,63,6511221
Chủ Nhật
12/08/2018
33,24,19,9446667