Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Bắc - CN

Giải 7Giải DB
Chủ Nhật
13/01/2019
03,12,62,7238223
Chủ Nhật
06/01/2019
15,18,54,4064339
Chủ Nhật
30/12/2018
83,73,31,0565775
Chủ Nhật
23/12/2018
91,50,00,5247779
Chủ Nhật
16/12/2018
52,63,92,1360331
Chủ Nhật
09/12/2018
44,99,49,4777330
Chủ Nhật
02/12/2018
97,84,71,6671445
Chủ Nhật
25/11/2018
15,28,81,2234663
Chủ Nhật
18/11/2018
77,05,54,7016664
Chủ Nhật
11/11/2018
27,32,60,4165777
Chủ Nhật
04/11/2018
32,21,61,9215884
Chủ Nhật
28/10/2018
51,65,12,9568888
Chủ Nhật
21/10/2018
18,45,64,9715113
Chủ Nhật
14/10/2018
53,46,64,8635112