Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Bắc - CN

Giải 7Giải DB
Chủ Nhật
17/06/2018
81,06,39,8383556
Chủ Nhật
10/06/2018
22,55,67,8001660
Chủ Nhật
03/06/2018
75,16,98,6797990
Chủ Nhật
27/05/2018
18,79,68,2163440
Chủ Nhật
20/05/2018
04,29,24,7732337
Chủ Nhật
13/05/2018
36,69,70,0927333
Chủ Nhật
06/05/2018
79,11,09,6778223
Chủ Nhật
29/04/2018
25,54,49,0719444
Chủ Nhật
22/04/2018
25,68,00,5329556
Chủ Nhật
15/04/2018
96,65,89,8825445
Chủ Nhật
08/04/2018
01,38,63,5961776
Chủ Nhật
01/04/2018
31,29,17,8875557
Chủ Nhật
25/03/2018
87,02,21,9396559