LỊCH XỔ SỐ 17-03-2018 Thống kê tần suất TK chục/đơn vị
Miền Nam 16:15Miền NamMiền Nam
TP.HCMTP.HCMTP.HCM
Long AnLong AnLong An
Bình PhướcBình PhướcBình Phước
Hậu GiangHậu GiangHậu Giang
Miền Trung 17:15Miền TrungMiền Trung
Đà NẵngĐà NẵngĐà Nẵng
Quảng NgãiQuảng NgãiQuảng Ngãi
Đắk NôngĐắk NôngĐắk Nông
Miền Bắc 18:15Miền BắcMiền Bắc
Nam ĐịnhNam ĐịnhNam Định
Vietlott 18:05Vietlott 
VietLott Max 4D  
Vietlott Power 6/55Vietlott Power 6/55 
Điện toán 1-2-3 Thứ 7, 17/03/2018 18:05 Xem thêm
3 0 4 3 5 3
Điện toán 6x36 Thứ 7, 17/03/2018 18:05 Xem thêm
06 18 19 28 31 34
Thần Tài 4 Thứ 7, 17/03/2018 18:05 Xem thêm
5 5 2 7
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 17/03/2018 18:05 Xem thêm
A1015
B7394
C8974
D0307
E9801
G3166
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 17/03/2018 18:05 Xem thêm
03 14 28 35 50 52 29
KQXS Miền Bắc - Thứ 7, 17/03/2018 (Nam Định)
G.ĐB 81636
Ký hiệu trúng ĐB: 8NK-10NK-11NK
G.1 20400
G.2 7960966006
G.3 644180766756587
547387234229170
G.4 62270524 91149120
G.5 031572639675
120227811525
G.6 015811207
G.7 00666236
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
0,7,2,000,9,6,2,7,01,7,2,15 
8,118,4,5,5,13,0,6,367,3,6,2
4,0,627,4,0,56,8,2,070,5
636,8,61,387,1
2,142 9 
  Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.ĐB 420215809491777872
G.1 903137914969550
G.2 084248890734805
G.3 287828337627032785845837656912
G.4 405632438909856055811817019279065040880363547598305435529520692242900011946702072702840709428438095530976
G.5 170860189930
G.6 016578655254876524485032261878142395
G.7 066900607
G.8 191602
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
708,40,3,2,000,3,0,73,502,7,7,9,5
819,3,5916,8 18,4,2
8243,320,40,1,728
6,13  32,0,243 
5,0,24 2,848,7,9146,3
6,6,154,66,5559,5,055,0
6,5,766,5,5,31654,7,76 
 70,9,64,07 0,076,6,2
 89,1,24,1841,28 
1,8,79 491 95
  TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.ĐB 920923353471414986066068
G.1 53352342354271356608
G.2 70911004009482773409
G.3 5365661024857911296920722304209498193547
G.4 34436261033544247519418040070036775605753457781314449488576601118460905292951176007417903487483623459941380364672203567563963438963316658036
G.5 7394034264163757
G.6 234325172034451386859943840064891360869868899986
G.7 997707530868
G.8 55018248
TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
 03,4,09,001,7,03,0,6,20 209,8
117,9,10,9,713,4,8416,3,381 
4,524,342 8,229,2,0,7 2 
4,0,234,61,4358,1,130,4636
3,9,0,243,2143,2,8341,5648,7
5,755,6,28,7,35 45 757
3,56 666,91,7,86 8,9,6,368,4,3,6,8
9,1750,775,7,12765,475
 8 4,185 82,9,3,64,6,9,0,689,6,1
197,4690,18,29 8,098,6
Điện toán 1-2-3 Thứ 6, 16/03/2018 18:05 Xem thêm
8 3 8 4 3 3
Thần Tài 4 Thứ 6, 16/03/2018 18:05 Xem thêm
7 4 1 4
Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 16/03/2018 18:05 Xem thêm
06 08 13 17 20 34
KQXS Miền Bắc - Thứ 6, 16/03/2018 (Hải Phòng)
G.ĐB 24049
Ký hiệu trúng ĐB: 7NL-13NL-2NL
G.1 13325
G.2 9853516883
G.3 011525736878542
007987276619845
G.4 02719983 69068526
G.5 973829487585
987087023554
G.6 687217133
G.7 13677822
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
706,22,3,4,852,4
717,36,0,268,6,7
5,4,0,225,6,28,1,671,0,8
8,8,3,135,8,36,9,3,4,783,3,5,7
549,2,5,8498
  Gia Lai Ninh Thuận
G.ĐB 204189200421
G.1 0703533091
G.2 8655935142
G.3 46191051715668525550
G.4 2630774235184836117406525714667415141768403213116701732733698662505428
G.5 08548150
G.6 597454569939926467436241
G.7 180439
G.8 8899
Gia Lai Ninh Thuận
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
8075,50 
5,9,71 4,2,9,21 
 253,421,5,8,1
839,5,5439,2
7,5,74 643,1,2
3,2,356,4,1,92,850,0
5,666 64,8,7,9
 74,4,167 
888,0,3,96,285
3,5,8919,3,699,1
  Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.ĐB 450684353726763628
G.1 874038627828984
G.2 826158294031488
G.3 451531273713251313788006632238
G.4 307561322871531113857128296750355348273008400987608146347155733258948195100129035322001855803174366348073
G.5 092633487234
G.6 129679079093057324144014988131451038
G.7 786197782
G.8 024505
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
502,7,33,0,6,40 0,205,0,3
3158,514,4817
0,826,8 25,6820,8
9,5,031,4,77,63 0,6,738,4,8
3,84 1,145,8,03,845
8,156,0,34,5,255,10,4,555
8,9,2,56 260,3663,6
0,37 973,8,8173
286,5,2,44,7,7813,3,8,282,1,8,4
 96,3 97 9