LỊCH XỔ SỐ 16-12-2017 Thống kê tần suất TK chục/đơn vị
Miền Nam 16:15Miền NamMiền Nam
TP.HCMTP.HCMTP.HCM
Long AnLong AnLong An
Bình PhướcBình PhướcBình Phước
Hậu GiangHậu GiangHậu Giang
Miền Trung 17:15Miền TrungMiền Trung
Đà NẵngĐà NẵngĐà Nẵng
Quảng NgãiQuảng NgãiQuảng Ngãi
Đắk NôngĐắk NôngĐắk Nông
Miền Bắc 18:15Miền BắcMiền Bắc
Nam ĐịnhNam ĐịnhNam Định
Vietlott 18:05Vietlott 
VietLott Max 4D  
Vietlott Power 6/55Vietlott Power 6/55 
Điện toán 1-2-3 Thứ 7, 16/12/2017 18:05 Xem thêm
6 1 4 5 7 5
Điện toán 6x36 Thứ 7, 16/12/2017 18:05 Xem thêm
01 08 11 14 20 25
Thần Tài 4 Thứ 7, 16/12/2017 18:05 Xem thêm
2 5 4 6
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 16/12/2017 18:05 Xem thêm
A2280
B0680
C9473
D5172
E8703
G2826
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 16/12/2017 18:05 Xem thêm
05 23 37 41 43 53 25
KQXS Miền Bắc - Thứ 7, 16/12/2017 (Nam Định)
G.ĐB 71531
Ký hiệu trúng ĐB: 3HV-12HV-5HV
G.1 52267
G.2 0466794249
G.3 935530092877949
785821095362510
G.4 34645101 68514753
G.5 881540777029
321855221117
G.6 767371938
G.7 32304521
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,3011,453,3,1,3
3,0,5,7,210,5,8,7 67,7,4,7
8,2,328,9,2,16,6,7,1,677,1
5,5,531,8,2,02,1,382
649,9,54,4,29 
  Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.ĐB 731556417707059190
G.1 022995923765176
G.2 841324628594595
G.3 065156226715819286735692801128
G.4 850645629629362128619239583074799762034976110644031322669888086038534094367686551155694290567387820130731
G.5 638213190297
G.6 068131485051560922087836813473486027
G.7 188159215
G.8 616536
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
 0 1,409,8,3,3,79,901
6,8,5,615 19,0,90,315
8,6,32  26 27,8,8
 320,0,736,7 36,4,8,1
6,748 49,0348
9,151,66,8591,5,955,6
9,7,561,4,2,1,73,2653,5,767
674,63,0732,9,676
8,488,1,20,888,54,3,2,28 
996,5,95,0,1,4,19  97,0,5,0
  TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.ĐB 434130100747166104664187
G.1 66977926845151933281
G.2 24589108458016514461
G.3 5397817981573189744252274012876974172102
G.4 33642894806735429401341187999259310519019691469931745828506366835739754440421176195057862826040949141190559414248276748178891772150848000382
G.5 1903402769673740
G.6 812506324898586002761382610021771738337282773550
G.7 503775587259
G.8 58562064
TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
8,1,303,3,16012,0,400,4,5,5,45,4,802
0,818,00,314,8 14,98,9,4,6,814,5
3,4,9258,8,427 20,87,8,027
0,032,0631,5 38 3 
5421,842,5,70,1,7,04 6,140,1
258,47,3,7,4560,0,65 159,0
 6 5,760,3767,5 64,1
778,72,475,6,58,7,6,877,6,47,2,872,7
5,9,1,780,1,9182,2,43,287,7 81,0,2,1,7
898,2 9 19 591
Điện toán 1-2-3 Thứ 6, 15/12/2017 18:05 Xem thêm
7 8 8 3 7 4
Thần Tài 4 Thứ 6, 15/12/2017 18:05 Xem thêm
4 3 4 5
Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 15/12/2017 18:05 Xem thêm
13 14 17 24 28 43
KQXS Miền Bắc - Thứ 6, 15/12/2017 (Hải Phòng)
G.ĐB 17168
Ký hiệu trúng ĐB: 13HX-5HX-10HX
G.1 91464
G.2 1355820501
G.3 983536012602603
850269224507184
G.4 11361532 13974594
G.5 101443353269
692603668212
G.6 889847164
G.7 94230268
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 01,3,24,358,3
 14,22,2,3,2,668,4,9,6,4,8
3,1,026,6,6,39,47 
5,0,236,2,56,5,684,9
6,8,9,1,6,945,76,897,4,4
  Gia Lai Ninh Thuận
G.ĐB 505380514104
G.1 6073125097
G.2 5012789499
G.3 46256646725642340339
G.4 0031133369672301095686445283068625036679738176230218047612456147955351
G.5 89557770
G.6 674136002399783161329772
G.7 630949
G.8 5348
Gia Lai Ninh Thuận
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
3,0,3,5,800,6702,4
4,1,3113,517
7273,7,023
530,0,1231,2,9
 41,5 48,9,7,5
5,453,5,6,0,6451
5,0,569 6 
2721,4,972,0,9,9
 8 48 
9,6994,7,7,3,999,7
  Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.ĐB 849517458231431586
G.1 475193091599652
G.2 420949823735677
G.3 924873096145995459106579717996
G.4 927619936773833977099714159701878249850319192720634509784926486709818747893571872452674928615120017653458
G.5 144726169552
G.6 221636917741072170448538758719283822
G.7 189678764
G.8 108501
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
109,17,103 01
9,4,6,4,0,610,6,9,72,316,0,5 12
 24921,62,5,1,528,2,6,8
3330,638,7,193 
2,941,7,144464 
 5 8,9,15  52,8,2
161,7,11,2632,7,9,864
4,6,8,17 9,8,378,08,8,9,776,7
 89,77,385,72,2,587,7,6
8,0,191,4 92,7,5 93,7,6