TRỰC TIẾP KQXS VIETLOTT - Thứ 7, 20-04-2019 18:05
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 20-04-2019 18:05
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 20-04-2019 18:05
A
B
C
D
E
G
* Kết quả xổ số được tự động cập nhật mới liên tục, bạn không cần phải dùng chức năng refresh/reload page của browser!
Thống kê tần suất các số trong 15 kỳ Vietlott Power 6/55 gần nhất
Số Tần suất
012 lần - 1.9%
034 lần - 3.8%
051 lần - 1%
072 lần - 1.9%
084 lần - 3.8%
092 lần - 1.9%
104 lần - 3.8%
121 lần - 1%
132 lần - 1.9%
142 lần - 1.9%
153 lần - 2.9%
162 lần - 1.9%
183 lần - 2.9%
192 lần - 1.9%
202 lần - 1.9%
211 lần - 1%
222 lần - 1.9%
231 lần - 1%
243 lần - 2.9%
262 lần - 1.9%
271 lần - 1%
283 lần - 2.9%
292 lần - 1.9%
302 lần - 1.9%
311 lần - 1%
326 lần - 5.7%
331 lần - 1%
341 lần - 1%
353 lần - 2.9%
362 lần - 1.9%
372 lần - 1.9%
381 lần - 1%
404 lần - 3.8%
412 lần - 1.9%
421 lần - 1%
432 lần - 1.9%
443 lần - 2.9%
451 lần - 1%
463 lần - 2.9%
471 lần - 1%
484 lần - 3.8%
492 lần - 1.9%
502 lần - 1.9%
512 lần - 1.9%
522 lần - 1.9%
534 lần - 3.8%
541 lần - 1%
551 lần - 1%