Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 ---
G.7 ---
G.6 ---------
G.5 ---
G.4 ---------------------
G.3 ------
G.2 ---
G.1 ---
G.ĐB ---
Bảng lotto
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
0 0 0
1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
6 6 6
7 7 7
8 8 8
9 9 9
* Kết quả xổ số được tự động cập nhật mới liên tục, bạn không cần phải dùng chức năng refresh/reload page của browser!
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Miền Trung
Số Tần suất
011 lần - 0.6%
022 lần - 1.2%
031 lần - 0.6%
052 lần - 1.2%
062 lần - 1.2%
073 lần - 1.9%
093 lần - 1.9%
124 lần - 2.5%
142 lần - 1.2%
171 lần - 0.6%
191 lần - 0.6%
203 lần - 1.9%
211 lần - 0.6%
232 lần - 1.2%
241 lần - 0.6%
252 lần - 1.2%
281 lần - 0.6%
301 lần - 0.6%
321 lần - 0.6%
331 lần - 0.6%
344 lần - 2.5%
351 lần - 0.6%
361 lần - 0.6%
371 lần - 0.6%
381 lần - 0.6%
393 lần - 1.9%
403 lần - 1.9%
411 lần - 0.6%
432 lần - 1.2%
445 lần - 3.1%
453 lần - 1.9%
463 lần - 1.9%
471 lần - 0.6%
482 lần - 1.2%
492 lần - 1.2%
501 lần - 0.6%
513 lần - 1.9%
521 lần - 0.6%
541 lần - 0.6%
551 lần - 0.6%
563 lần - 1.9%
572 lần - 1.2%
581 lần - 0.6%
593 lần - 1.9%
604 lần - 2.5%
611 lần - 0.6%
621 lần - 0.6%
643 lần - 1.9%
654 lần - 2.5%
661 lần - 0.6%
671 lần - 0.6%
682 lần - 1.2%
691 lần - 0.6%
703 lần - 1.9%
712 lần - 1.2%
723 lần - 1.9%
733 lần - 1.9%
742 lần - 1.2%
765 lần - 3.1%
772 lần - 1.2%
791 lần - 0.6%
814 lần - 2.5%
821 lần - 0.6%
834 lần - 2.5%
842 lần - 1.2%
852 lần - 1.2%
861 lần - 0.6%
872 lần - 1.2%
881 lần - 0.6%
893 lần - 1.9%
901 lần - 0.6%
912 lần - 1.2%
922 lần - 1.2%
932 lần - 1.2%
941 lần - 0.6%
951 lần - 0.6%
961 lần - 0.6%
972 lần - 1.2%
983 lần - 1.9%
994 lần - 2.5%