Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 ---
G.7 ---
G.6 ---------
G.5 ---
G.4 ---------------------
G.3 ------
G.2 ---
G.1 ---
G.ĐB ---
Bảng lotto
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
0 0 0
1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
6 6 6
7 7 7
8 8 8
9 9 9
* Kết quả xổ số được tự động cập nhật mới liên tục, bạn không cần phải dùng chức năng refresh/reload page của browser!
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Miền Trung
Số Tần suất
001 lần - 0.5%
011 lần - 0.5%
032 lần - 1%
042 lần - 1%
052 lần - 1%
062 lần - 1%
073 lần - 1.5%
085 lần - 2.5%
092 lần - 1%
112 lần - 1%
124 lần - 2%
133 lần - 1.5%
142 lần - 1%
152 lần - 1%
161 lần - 0.5%
182 lần - 1%
193 lần - 1.5%
204 lần - 2%
214 lần - 2%
223 lần - 1.5%
231 lần - 0.5%
251 lần - 0.5%
262 lần - 1%
281 lần - 0.5%
291 lần - 0.5%
301 lần - 0.5%
313 lần - 1.5%
324 lần - 2%
353 lần - 1.5%
362 lần - 1%
382 lần - 1%
391 lần - 0.5%
401 lần - 0.5%
411 lần - 0.5%
421 lần - 0.5%
432 lần - 1%
452 lần - 1%
472 lần - 1%
482 lần - 1%
493 lần - 1.5%
503 lần - 1.5%
513 lần - 1.5%
522 lần - 1%
532 lần - 1%
543 lần - 1.5%
551 lần - 0.5%
561 lần - 0.5%
571 lần - 0.5%
587 lần - 3.5%
594 lần - 2%
603 lần - 1.5%
613 lần - 1.5%
621 lần - 0.5%
651 lần - 0.5%
663 lần - 1.5%
671 lần - 0.5%
683 lần - 1.5%
691 lần - 0.5%
703 lần - 1.5%
714 lần - 2%
722 lần - 1%
731 lần - 0.5%
741 lần - 0.5%
755 lần - 2.5%
763 lần - 1.5%
772 lần - 1%
782 lần - 1%
791 lần - 0.5%
801 lần - 0.5%
812 lần - 1%
821 lần - 0.5%
843 lần - 1.5%
852 lần - 1%
865 lần - 2.5%
872 lần - 1%
884 lần - 2%
891 lần - 0.5%
923 lần - 1.5%
935 lần - 2.5%
942 lần - 1%
953 lần - 1.5%
965 lần - 2.5%
971 lần - 0.5%
982 lần - 1%
993 lần - 1.5%