LỊCH XỔ SỐ 17-06-2019 Thống kê tần suất TK chục/đơn vị
* Kết quả xổ số được tự động cập nhật mới liên tục, bạn không cần phải dùng chức năng refresh/reload page của browser!
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Miền Nam
Số Tần suất
002 lần - 0.7%
012 lần - 0.7%
023 lần - 1%
033 lần - 1%
041 lần - 0.3%
053 lần - 1%
075 lần - 1.7%
084 lần - 1.4%
095 lần - 1.7%
104 lần - 1.4%
113 lần - 1%
132 lần - 0.7%
144 lần - 1.4%
153 lần - 1%
164 lần - 1.4%
174 lần - 1.4%
183 lần - 1%
191 lần - 0.3%
204 lần - 1.4%
212 lần - 0.7%
224 lần - 1.4%
232 lần - 0.7%
243 lần - 1%
254 lần - 1.4%
263 lần - 1%
281 lần - 0.3%
295 lần - 1.7%
302 lần - 0.7%
316 lần - 2.1%
322 lần - 0.7%
335 lần - 1.7%
345 lần - 1.7%
352 lần - 0.7%
364 lần - 1.4%
372 lần - 0.7%
381 lần - 0.3%
394 lần - 1.4%
404 lần - 1.4%
414 lần - 1.4%
422 lần - 0.7%
447 lần - 2.4%
453 lần - 1%
462 lần - 0.7%
473 lần - 1%
483 lần - 1%
492 lần - 0.7%
505 lần - 1.7%
511 lần - 0.3%
523 lần - 1%
534 lần - 1.4%
544 lần - 1.4%
554 lần - 1.4%
564 lần - 1.4%
575 lần - 1.7%
584 lần - 1.4%
593 lần - 1%
604 lần - 1.4%
614 lần - 1.4%
621 lần - 0.3%
644 lần - 1.4%
652 lần - 0.7%
661 lần - 0.3%
681 lần - 0.3%
694 lần - 1.4%
704 lần - 1.4%
711 lần - 0.3%
722 lần - 0.7%
732 lần - 0.7%
741 lần - 0.3%
754 lần - 1.4%
767 lần - 2.4%
772 lần - 0.7%
783 lần - 1%
795 lần - 1.7%
803 lần - 1%
813 lần - 1%
825 lần - 1.7%
834 lần - 1.4%
842 lần - 0.7%
852 lần - 0.7%
861 lần - 0.3%
874 lần - 1.4%
882 lần - 0.7%
893 lần - 1%
903 lần - 1%
914 lần - 1.4%
921 lần - 0.3%
931 lần - 0.3%
942 lần - 0.7%
954 lần - 1.4%
962 lần - 0.7%
973 lần - 1%
981 lần - 0.3%
992 lần - 0.7%