TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 ----
G.7 ----
G.6 ------------
G.5 ----
G.4 ----------------------------
G.3 --------
G.2 ----
G.1 ----
G.ĐB ----
Bảng lotto
TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
0 0 0 0
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
* Kết quả xổ số được tự động cập nhật mới liên tục, bạn không cần phải dùng chức năng refresh/reload page của browser!
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Miền Nam
Số Tần suất
003 lần - 1%
012 lần - 0.7%
025 lần - 1.7%
033 lần - 1%
052 lần - 0.7%
064 lần - 1.4%
071 lần - 0.3%
082 lần - 0.7%
107 lần - 2.4%
111 lần - 0.3%
122 lần - 0.7%
131 lần - 0.3%
143 lần - 1%
153 lần - 1%
164 lần - 1.4%
174 lần - 1.4%
184 lần - 1.4%
191 lần - 0.3%
203 lần - 1%
213 lần - 1%
221 lần - 0.3%
235 lần - 1.7%
242 lần - 0.7%
253 lần - 1%
264 lần - 1.4%
271 lần - 0.3%
284 lần - 1.4%
295 lần - 1.7%
303 lần - 1%
313 lần - 1%
321 lần - 0.3%
333 lần - 1%
341 lần - 0.3%
352 lần - 0.7%
362 lần - 0.7%
373 lần - 1%
386 lần - 2.1%
394 lần - 1.4%
405 lần - 1.7%
423 lần - 1%
432 lần - 0.7%
444 lần - 1.4%
463 lần - 1%
473 lần - 1%
485 lần - 1.7%
491 lần - 0.3%
502 lần - 0.7%
514 lần - 1.4%
532 lần - 0.7%
544 lần - 1.4%
553 lần - 1%
563 lần - 1%
573 lần - 1%
584 lần - 1.4%
596 lần - 2.1%
602 lần - 0.7%
613 lần - 1%
624 lần - 1.4%
634 lần - 1.4%
641 lần - 0.3%
654 lần - 1.4%
661 lần - 0.3%
672 lần - 0.7%
682 lần - 0.7%
691 lần - 0.3%
704 lần - 1.4%
712 lần - 0.7%
721 lần - 0.3%
734 lần - 1.4%
744 lần - 1.4%
756 lần - 2.1%
763 lần - 1%
774 lần - 1.4%
783 lần - 1%
793 lần - 1%
805 lần - 1.7%
813 lần - 1%
823 lần - 1%
834 lần - 1.4%
847 lần - 2.4%
853 lần - 1%
864 lần - 1.4%
873 lần - 1%
881 lần - 0.3%
892 lần - 0.7%
902 lần - 0.7%
915 lần - 1.7%
932 lần - 0.7%
943 lần - 1%
951 lần - 0.3%
965 lần - 1.7%
972 lần - 0.7%
982 lần - 0.7%
995 lần - 1.7%