Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 ---
G.7 ---
G.6 ---------
G.5 ---
G.4 ---------------------
G.3 ------
G.2 ---
G.1 ---
G.ĐB ---
Bảng lotto
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
0 0 0
1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
6 6 6
7 7 7
8 8 8
9 9 9
* Kết quả xổ số được tự động cập nhật mới liên tục, bạn không cần phải dùng chức năng refresh/reload page của browser!
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Miền Nam
Số Tần suất
002 lần - 0.7%
013 lần - 1%
031 lần - 0.3%
042 lần - 0.7%
056 lần - 2.1%
062 lần - 0.7%
072 lần - 0.7%
096 lần - 2.1%
102 lần - 0.7%
111 lần - 0.3%
121 lần - 0.3%
134 lần - 1.4%
143 lần - 1%
151 lần - 0.3%
172 lần - 0.7%
182 lần - 0.7%
196 lần - 2.1%
202 lần - 0.7%
215 lần - 1.7%
221 lần - 0.3%
232 lần - 0.7%
245 lần - 1.7%
254 lần - 1.4%
261 lần - 0.3%
271 lần - 0.3%
283 lần - 1%
291 lần - 0.3%
305 lần - 1.7%
311 lần - 0.3%
322 lần - 0.7%
332 lần - 0.7%
343 lần - 1%
353 lần - 1%
361 lần - 0.3%
371 lần - 0.3%
383 lần - 1%
396 lần - 2.1%
402 lần - 0.7%
412 lần - 0.7%
423 lần - 1%
435 lần - 1.7%
444 lần - 1.4%
456 lần - 2.1%
462 lần - 0.7%
472 lần - 0.7%
484 lần - 1.4%
494 lần - 1.4%
503 lần - 1%
511 lần - 0.3%
523 lần - 1%
535 lần - 1.7%
545 lần - 1.7%
551 lần - 0.3%
564 lần - 1.4%
572 lần - 0.7%
584 lần - 1.4%
592 lần - 0.7%
605 lần - 1.7%
615 lần - 1.7%
625 lần - 1.7%
632 lần - 0.7%
644 lần - 1.4%
652 lần - 0.7%
668 lần - 2.8%
674 lần - 1.4%
683 lần - 1%
694 lần - 1.4%
704 lần - 1.4%
714 lần - 1.4%
723 lần - 1%
735 lần - 1.7%
743 lần - 1%
753 lần - 1%
761 lần - 0.3%
773 lần - 1%
782 lần - 0.7%
795 lần - 1.7%
803 lần - 1%
814 lần - 1.4%
823 lần - 1%
833 lần - 1%
841 lần - 0.3%
851 lần - 0.3%
862 lần - 0.7%
882 lần - 0.7%
903 lần - 1%
912 lần - 0.7%
928 lần - 2.8%
932 lần - 0.7%
941 lần - 0.3%
955 lần - 1.7%
964 lần - 1.4%
973 lần - 1%
982 lần - 0.7%
992 lần - 0.7%