G.ĐB -
Ký hiệu trúng ĐB: - -
G.1 -
G.2 --
G.3 ---
---
G.4 -- --
G.5 ---
---
G.6 ---
G.7 ----
Bảng lotto
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
0 5
1 6
2 7
3 8
4 9
KQXS điện toán - Thứ 4, 19-12-2018 18:05
Kết quả xổ số điện toán 1-2-3 Thứ 4, 19-12-2018 18:05
Kết quả xổ số điện toán 6x36 Thứ 4, 19-12-2018 18:05
Kết quả xổ số Thần Tài 4 Thứ 4, 19-12-2018 18:05
* Kết quả xổ số được tự động cập nhật mới liên tục, bạn không cần phải dùng chức năng refresh/reload page của browser!
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Miền Bắc
Số Tần suất
002 lần - 1.5%
011 lần - 0.7%
032 lần - 1.5%
051 lần - 0.7%
062 lần - 1.5%
071 lần - 0.7%
094 lần - 3%
102 lần - 1.5%
121 lần - 0.7%
132 lần - 1.5%
141 lần - 0.7%
151 lần - 0.7%
161 lần - 0.7%
172 lần - 1.5%
182 lần - 1.5%
191 lần - 0.7%
204 lần - 3%
213 lần - 2.2%
242 lần - 1.5%
261 lần - 0.7%
284 lần - 3%
303 lần - 2.2%
311 lần - 0.7%
323 lần - 2.2%
353 lần - 2.2%
361 lần - 0.7%
371 lần - 0.7%
391 lần - 0.7%
411 lần - 0.7%
422 lần - 1.5%
453 lần - 2.2%
471 lần - 0.7%
481 lần - 0.7%
492 lần - 1.5%
502 lần - 1.5%
524 lần - 3%
532 lần - 1.5%
541 lần - 0.7%
551 lần - 0.7%
561 lần - 0.7%
572 lần - 1.5%
582 lần - 1.5%
593 lần - 2.2%
601 lần - 0.7%
611 lần - 0.7%
631 lần - 0.7%
641 lần - 0.7%
653 lần - 2.2%
661 lần - 0.7%
671 lần - 0.7%
701 lần - 0.7%
713 lần - 2.2%
731 lần - 0.7%
742 lần - 1.5%
753 lần - 2.2%
761 lần - 0.7%
774 lần - 3%
783 lần - 2.2%
792 lần - 1.5%
804 lần - 3%
812 lần - 1.5%
821 lần - 0.7%
833 lần - 2.2%
892 lần - 1.5%
901 lần - 0.7%
911 lần - 0.7%
922 lần - 1.5%
931 lần - 0.7%
942 lần - 1.5%
951 lần - 0.7%
962 lần - 1.5%
982 lần - 1.5%
991 lần - 0.7%