Số kỳ:
   
Thống kê tần suất các số trong 15 kỳ Vietlott Power 6/55 gần nhất
Số Tần suất
012 lần - 2%
022 lần - 2%
033 lần - 3.1%
042 lần - 2%
051 lần - 1%
064 lần - 4.1%
071 lần - 1%
082 lần - 2%
091 lần - 1%
103 lần - 3.1%
113 lần - 3.1%
121 lần - 1%
133 lần - 3.1%
151 lần - 1%
162 lần - 2%
172 lần - 2%
181 lần - 1%
192 lần - 2%
203 lần - 3.1%
214 lần - 4.1%
224 lần - 4.1%
231 lần - 1%
242 lần - 2%
263 lần - 3.1%
271 lần - 1%
282 lần - 2%
291 lần - 1%
303 lần - 3.1%
311 lần - 1%
335 lần - 5.1%
351 lần - 1%
363 lần - 3.1%
382 lần - 2%
403 lần - 3.1%
411 lần - 1%
421 lần - 1%
432 lần - 2%
442 lần - 2%
453 lần - 3.1%
481 lần - 1%
492 lần - 2%
502 lần - 2%
511 lần - 1%
521 lần - 1%
533 lần - 3.1%
541 lần - 1%
553 lần - 3.1%