Số kỳ:
   
Thống kê tần suất các số trong 15 kỳ Vietlott Power 6/55 gần nhất
Số Tần suất
012 lần - 1.9%
022 lần - 1.9%
032 lần - 1.9%
042 lần - 1.9%
051 lần - 1%
071 lần - 1%
083 lần - 2.9%
092 lần - 1.9%
102 lần - 1.9%
111 lần - 1%
121 lần - 1%
142 lần - 1.9%
153 lần - 2.9%
163 lần - 2.9%
185 lần - 4.8%
193 lần - 2.9%
202 lần - 1.9%
212 lần - 1.9%
222 lần - 1.9%
231 lần - 1%
242 lần - 1.9%
251 lần - 1%
262 lần - 1.9%
271 lần - 1%
283 lần - 2.9%
292 lần - 1.9%
301 lần - 1%
312 lần - 1.9%
323 lần - 2.9%
331 lần - 1%
346 lần - 5.7%
354 lần - 3.8%
371 lần - 1%
391 lần - 1%
404 lần - 3.8%
412 lần - 1.9%
423 lần - 2.9%
432 lần - 1.9%
443 lần - 2.9%
452 lần - 1.9%
462 lần - 1.9%
471 lần - 1%
481 lần - 1%
492 lần - 1.9%
501 lần - 1%
512 lần - 1.9%
523 lần - 2.9%
534 lần - 3.8%
551 lần - 1%