Số kỳ:
   
Thống kê tần suất các số trong 15 kỳ Vietlott Power 6/55 gần nhất
Số Tần suất
011 lần - 1%
021 lần - 1%
032 lần - 2%
041 lần - 1%
051 lần - 1%
061 lần - 1%
071 lần - 1%
085 lần - 5.1%
092 lần - 2%
101 lần - 1%
112 lần - 2%
122 lần - 2%
134 lần - 4.1%
142 lần - 2%
152 lần - 2%
161 lần - 1%
173 lần - 3.1%
181 lần - 1%
191 lần - 1%
201 lần - 1%
212 lần - 2%
223 lần - 3.1%
232 lần - 2%
241 lần - 1%
251 lần - 1%
262 lần - 2%
271 lần - 1%
293 lần - 3.1%
302 lần - 2%
312 lần - 2%
332 lần - 2%
342 lần - 2%
353 lần - 3.1%
362 lần - 2%
372 lần - 2%
381 lần - 1%
391 lần - 1%
402 lần - 2%
424 lần - 4.1%
432 lần - 2%
441 lần - 1%
451 lần - 1%
462 lần - 2%
472 lần - 2%
491 lần - 1%
502 lần - 2%
513 lần - 3.1%
523 lần - 3.1%
532 lần - 2%
543 lần - 3.1%
553 lần - 3.1%