Số kỳ:
   
Thống kê tần suất các số trong 15 kỳ Vietlott Mega 6/45 gần nhất
Số Tần suất
011 lần - 1.1%
022 lần - 2.2%
041 lần - 1.1%
065 lần - 5.6%
072 lần - 2.2%
081 lần - 1.1%
092 lần - 2.2%
112 lần - 2.2%
123 lần - 3.3%
131 lần - 1.1%
142 lần - 2.2%
172 lần - 2.2%
186 lần - 6.7%
192 lần - 2.2%
203 lần - 3.3%
224 lần - 4.4%
231 lần - 1.1%
242 lần - 2.2%
253 lần - 3.3%
264 lần - 4.4%
271 lần - 1.1%
284 lần - 4.4%
304 lần - 4.4%
313 lần - 3.3%
322 lần - 2.2%
332 lần - 2.2%
344 lần - 4.4%
353 lần - 3.3%
362 lần - 2.2%
372 lần - 2.2%
381 lần - 1.1%
393 lần - 3.3%
401 lần - 1.1%
412 lần - 2.2%
423 lần - 3.3%
432 lần - 2.2%
452 lần - 2.2%