Số kỳ:
   
Thống kê tần suất các số trong 15 kỳ Vietlott Mega 6/45 gần nhất
Số Tần suất
016 lần - 6.7%
021 lần - 1.1%
032 lần - 2.2%
041 lần - 1.1%
071 lần - 1.1%
082 lần - 2.2%
091 lần - 1.1%
103 lần - 3.3%
112 lần - 2.2%
121 lần - 1.1%
144 lần - 4.4%
151 lần - 1.1%
163 lần - 3.3%
171 lần - 1.1%
194 lần - 4.4%
201 lần - 1.1%
213 lần - 3.3%
225 lần - 5.6%
232 lần - 2.2%
242 lần - 2.2%
252 lần - 2.2%
262 lần - 2.2%
272 lần - 2.2%
282 lần - 2.2%
291 lần - 1.1%
301 lần - 1.1%
313 lần - 3.3%
322 lần - 2.2%
333 lần - 3.3%
343 lần - 3.3%
355 lần - 5.6%
361 lần - 1.1%
371 lần - 1.1%
381 lần - 1.1%
404 lần - 4.4%
412 lần - 2.2%
422 lần - 2.2%
446 lần - 6.7%
451 lần - 1.1%