Số kỳ:
   
Thống kê tần suất các số trong 15 kỳ Vietlott Mega 6/45 gần nhất
Số Tần suất
011 lần - 1.1%
022 lần - 2.2%
042 lần - 2.2%
065 lần - 5.6%
072 lần - 2.2%
081 lần - 1.1%
092 lần - 2.2%
111 lần - 1.1%
124 lần - 4.4%
131 lần - 1.1%
143 lần - 3.3%
172 lần - 2.2%
186 lần - 6.7%
191 lần - 1.1%
202 lần - 2.2%
211 lần - 1.1%
223 lần - 3.3%
231 lần - 1.1%
243 lần - 3.3%
254 lần - 4.4%
264 lần - 4.4%
271 lần - 1.1%
282 lần - 2.2%
305 lần - 5.6%
313 lần - 3.3%
322 lần - 2.2%
332 lần - 2.2%
344 lần - 4.4%
353 lần - 3.3%
362 lần - 2.2%
372 lần - 2.2%
381 lần - 1.1%
393 lần - 3.3%
402 lần - 2.2%
412 lần - 2.2%
421 lần - 1.1%
432 lần - 2.2%
452 lần - 2.2%