Số kỳ:
   
Thống kê tần suất các số trong 15 kỳ Vietlott Mega 6/45 gần nhất
Số Tần suất
014 lần - 4.8%
023 lần - 3.6%
031 lần - 1.2%
042 lần - 2.4%
062 lần - 2.4%
072 lần - 2.4%
082 lần - 2.4%
113 lần - 3.6%
122 lần - 2.4%
134 lần - 4.8%
143 lần - 3.6%
151 lần - 1.2%
163 lần - 3.6%
171 lần - 1.2%
182 lần - 2.4%
191 lần - 1.2%
202 lần - 2.4%
221 lần - 1.2%
233 lần - 3.6%
242 lần - 2.4%
273 lần - 3.6%
282 lần - 2.4%
293 lần - 3.6%
304 lần - 4.8%
313 lần - 3.6%
321 lần - 1.2%
334 lần - 4.8%
342 lần - 2.4%
354 lần - 4.8%
381 lần - 1.2%
392 lần - 2.4%
401 lần - 1.2%
413 lần - 3.6%
421 lần - 1.2%
433 lần - 3.6%
441 lần - 1.2%
452 lần - 2.4%