Số kỳ:
   
Thống kê tần suất các số trong 15 kỳ Vietlott Mega 6/45 gần nhất
Số Tần suất
013 lần - 3.3%
021 lần - 1.1%
031 lần - 1.1%
041 lần - 1.1%
056 lần - 6.7%
061 lần - 1.1%
073 lần - 3.3%
103 lần - 3.3%
112 lần - 2.2%
122 lần - 2.2%
132 lần - 2.2%
143 lần - 3.3%
154 lần - 4.4%
163 lần - 3.3%
171 lần - 1.1%
183 lần - 3.3%
191 lần - 1.1%
202 lần - 2.2%
221 lần - 1.1%
232 lần - 2.2%
245 lần - 5.6%
253 lần - 3.3%
262 lần - 2.2%
272 lần - 2.2%
292 lần - 2.2%
302 lần - 2.2%
313 lần - 3.3%
323 lần - 3.3%
331 lần - 1.1%
341 lần - 1.1%
351 lần - 1.1%
372 lần - 2.2%
382 lần - 2.2%
401 lần - 1.1%
412 lần - 2.2%
424 lần - 4.4%
432 lần - 2.2%
443 lần - 3.3%
454 lần - 4.4%