Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Thừa Thiên Huế
Số Tần suất
001 lần - 1.1%
011 lần - 1.1%
031 lần - 1.1%
112 lần - 2.2%
122 lần - 2.2%
131 lần - 1.1%
141 lần - 1.1%
151 lần - 1.1%
161 lần - 1.1%
181 lần - 1.1%
192 lần - 2.2%
201 lần - 1.1%
211 lần - 1.1%
221 lần - 1.1%
251 lần - 1.1%
261 lần - 1.1%
281 lần - 1.1%
292 lần - 2.2%
302 lần - 2.2%
322 lần - 2.2%
341 lần - 1.1%
351 lần - 1.1%
383 lần - 3.3%
414 lần - 4.4%
421 lần - 1.1%
431 lần - 1.1%
442 lần - 2.2%
471 lần - 1.1%
483 lần - 3.3%
502 lần - 2.2%
551 lần - 1.1%
563 lần - 3.3%
581 lần - 1.1%
611 lần - 1.1%
622 lần - 2.2%
631 lần - 1.1%
643 lần - 3.3%
651 lần - 1.1%
663 lần - 3.3%
672 lần - 2.2%
682 lần - 2.2%
723 lần - 3.3%
732 lần - 2.2%
742 lần - 2.2%
763 lần - 3.3%
772 lần - 2.2%
783 lần - 3.3%
792 lần - 2.2%
803 lần - 3.3%
811 lần - 1.1%
871 lần - 1.1%
892 lần - 2.2%
951 lần - 1.1%