Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Thừa Thiên Huế
Số Tần suất
002 lần - 2.2%
021 lần - 1.1%
031 lần - 1.1%
041 lần - 1.1%
051 lần - 1.1%
061 lần - 1.1%
083 lần - 3.3%
111 lần - 1.1%
122 lần - 2.2%
141 lần - 1.1%
171 lần - 1.1%
201 lần - 1.1%
213 lần - 3.3%
221 lần - 1.1%
231 lần - 1.1%
251 lần - 1.1%
273 lần - 3.3%
302 lần - 2.2%
322 lần - 2.2%
383 lần - 3.3%
411 lần - 1.1%
421 lần - 1.1%
441 lần - 1.1%
452 lần - 2.2%
461 lần - 1.1%
471 lần - 1.1%
481 lần - 1.1%
492 lần - 2.2%
501 lần - 1.1%
511 lần - 1.1%
532 lần - 2.2%
542 lần - 2.2%
551 lần - 1.1%
572 lần - 2.2%
582 lần - 2.2%
592 lần - 2.2%
621 lần - 1.1%
641 lần - 1.1%
651 lần - 1.1%
661 lần - 1.1%
692 lần - 2.2%
711 lần - 1.1%
731 lần - 1.1%
741 lần - 1.1%
751 lần - 1.1%
761 lần - 1.1%
771 lần - 1.1%
792 lần - 2.2%
811 lần - 1.1%
822 lần - 2.2%
831 lần - 1.1%
842 lần - 2.2%
851 lần - 1.1%
861 lần - 1.1%
872 lần - 2.2%
902 lần - 2.2%
931 lần - 1.1%
942 lần - 2.2%
975 lần - 5.6%
981 lần - 1.1%