Miền:
Số lần quay:
     
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Miền Trung
Số Tần suất
003 lần - 1.4%
012 lần - 0.9%
021 lần - 0.5%
036 lần - 2.8%
041 lần - 0.5%
062 lần - 0.9%
087 lần - 3.2%
092 lần - 0.9%
104 lần - 1.9%
112 lần - 0.9%
121 lần - 0.5%
132 lần - 0.9%
143 lần - 1.4%
153 lần - 1.4%
161 lần - 0.5%
171 lần - 0.5%
182 lần - 0.9%
193 lần - 1.4%
201 lần - 0.5%
215 lần - 2.3%
223 lần - 1.4%
233 lần - 1.4%
241 lần - 0.5%
252 lần - 0.9%
261 lần - 0.5%
272 lần - 0.9%
282 lần - 0.9%
293 lần - 1.4%
303 lần - 1.4%
313 lần - 1.4%
325 lần - 2.3%
332 lần - 0.9%
343 lần - 1.4%
353 lần - 1.4%
364 lần - 1.9%
383 lần - 1.4%
391 lần - 0.5%
401 lần - 0.5%
415 lần - 2.3%
432 lần - 0.9%
443 lần - 1.4%
454 lần - 1.9%
461 lần - 0.5%
471 lần - 0.5%
484 lần - 1.9%
493 lần - 1.4%
504 lần - 1.9%
513 lần - 1.4%
522 lần - 0.9%
532 lần - 0.9%
541 lần - 0.5%
554 lần - 1.9%
563 lần - 1.4%
571 lần - 0.5%
593 lần - 1.4%
602 lần - 0.9%
612 lần - 0.9%
624 lần - 1.9%
633 lần - 1.4%
644 lần - 1.9%
653 lần - 1.4%
661 lần - 0.5%
671 lần - 0.5%
683 lần - 1.4%
711 lần - 0.5%
722 lần - 0.9%
731 lần - 0.5%
741 lần - 0.5%
754 lần - 1.9%
764 lần - 1.9%
773 lần - 1.4%
783 lần - 1.4%
791 lần - 0.5%
801 lần - 0.5%
811 lần - 0.5%
827 lần - 3.2%
832 lần - 0.9%
862 lần - 0.9%
871 lần - 0.5%
893 lần - 1.4%
901 lần - 0.5%
911 lần - 0.5%
931 lần - 0.5%
941 lần - 0.5%
951 lần - 0.5%
972 lần - 0.9%
996 lần - 2.8%