Miền:
Số lần quay:
     
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Miền Trung
Số Tần suất
002 lần - 0.9%
014 lần - 1.9%
021 lần - 0.5%
033 lần - 1.4%
044 lần - 1.9%
053 lần - 1.4%
071 lần - 0.5%
083 lần - 1.4%
103 lần - 1.4%
114 lần - 1.9%
122 lần - 0.9%
131 lần - 0.5%
142 lần - 0.9%
152 lần - 0.9%
168 lần - 3.7%
173 lần - 1.4%
194 lần - 1.9%
203 lần - 1.4%
212 lần - 0.9%
221 lần - 0.5%
234 lần - 1.9%
243 lần - 1.4%
252 lần - 0.9%
261 lần - 0.5%
273 lần - 1.4%
282 lần - 0.9%
294 lần - 1.9%
304 lần - 1.9%
312 lần - 0.9%
321 lần - 0.5%
333 lần - 1.4%
341 lần - 0.5%
353 lần - 1.4%
361 lần - 0.5%
372 lần - 0.9%
383 lần - 1.4%
394 lần - 1.9%
402 lần - 0.9%
423 lần - 1.4%
431 lần - 0.5%
443 lần - 1.4%
452 lần - 0.9%
461 lần - 0.5%
472 lần - 0.9%
484 lần - 1.9%
491 lần - 0.5%
505 lần - 2.3%
511 lần - 0.5%
554 lần - 1.9%
563 lần - 1.4%
576 lần - 2.8%
581 lần - 0.5%
593 lần - 1.4%
602 lần - 0.9%
612 lần - 0.9%
621 lần - 0.5%
631 lần - 0.5%
642 lần - 0.9%
653 lần - 1.4%
661 lần - 0.5%
671 lần - 0.5%
682 lần - 0.9%
692 lần - 0.9%
701 lần - 0.5%
723 lần - 1.4%
732 lần - 0.9%
742 lần - 0.9%
752 lần - 0.9%
761 lần - 0.5%
775 lần - 2.3%
782 lần - 0.9%
791 lần - 0.5%
801 lần - 0.5%
812 lần - 0.9%
831 lần - 0.5%
844 lần - 1.9%
855 lần - 2.3%
861 lần - 0.5%
875 lần - 2.3%
882 lần - 0.9%
912 lần - 0.9%
922 lần - 0.9%
942 lần - 0.9%
953 lần - 1.4%
961 lần - 0.5%
972 lần - 0.9%
984 lần - 1.9%
992 lần - 0.9%