Miền:
Số lần quay:
     
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Miền Trung
Số Tần suất
001 lần - 0.5%
033 lần - 1.4%
042 lần - 0.9%
053 lần - 1.4%
062 lần - 0.9%
072 lần - 0.9%
085 lần - 2.3%
093 lần - 1.4%
114 lần - 1.9%
124 lần - 1.9%
132 lần - 0.9%
144 lần - 1.9%
156 lần - 2.8%
161 lần - 0.5%
171 lần - 0.5%
181 lần - 0.5%
191 lần - 0.5%
202 lần - 0.9%
211 lần - 0.5%
221 lần - 0.5%
233 lần - 1.4%
253 lần - 1.4%
262 lần - 0.9%
283 lần - 1.4%
291 lần - 0.5%
301 lần - 0.5%
312 lần - 0.9%
321 lần - 0.5%
333 lần - 1.4%
356 lần - 2.8%
362 lần - 0.9%
383 lần - 1.4%
393 lần - 1.4%
412 lần - 0.9%
421 lần - 0.5%
433 lần - 1.4%
453 lần - 1.4%
475 lần - 2.3%
484 lần - 1.9%
494 lần - 1.9%
501 lần - 0.5%
513 lần - 1.4%
523 lần - 1.4%
532 lần - 0.9%
542 lần - 0.9%
553 lần - 1.4%
562 lần - 0.9%
571 lần - 0.5%
585 lần - 2.3%
593 lần - 1.4%
601 lần - 0.5%
612 lần - 0.9%
621 lần - 0.5%
643 lần - 1.4%
665 lần - 2.3%
671 lần - 0.5%
684 lần - 1.9%
691 lần - 0.5%
701 lần - 0.5%
713 lần - 1.4%
722 lần - 0.9%
741 lần - 0.5%
755 lần - 2.3%
763 lần - 1.4%
773 lần - 1.4%
782 lần - 0.9%
792 lần - 0.9%
814 lần - 1.9%
831 lần - 0.5%
843 lần - 1.4%
852 lần - 0.9%
866 lần - 2.8%
874 lần - 1.9%
885 lần - 2.3%
892 lần - 0.9%
921 lần - 0.5%
932 lần - 0.9%
942 lần - 0.9%
954 lần - 1.9%
965 lần - 2.3%
983 lần - 1.4%
993 lần - 1.4%