Miền:
Số lần quay:
     
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Miền Nam
Số Tần suất
004 lần - 1.4%
011 lần - 0.3%
022 lần - 0.7%
034 lần - 1.4%
043 lần - 1%
051 lần - 0.3%
061 lần - 0.3%
072 lần - 0.7%
085 lần - 1.7%
092 lần - 0.7%
102 lần - 0.7%
113 lần - 1%
123 lần - 1%
132 lần - 0.7%
146 lần - 2.1%
152 lần - 0.7%
164 lần - 1.4%
174 lần - 1.4%
183 lần - 1%
191 lần - 0.3%
203 lần - 1%
211 lần - 0.3%
234 lần - 1.4%
242 lần - 0.7%
253 lần - 1%
263 lần - 1%
272 lần - 0.7%
286 lần - 2.1%
292 lần - 0.7%
305 lần - 1.7%
311 lần - 0.3%
325 lần - 1.7%
331 lần - 0.3%
341 lần - 0.3%
355 lần - 1.7%
364 lần - 1.4%
371 lần - 0.3%
384 lần - 1.4%
397 lần - 2.4%
402 lần - 0.7%
413 lần - 1%
422 lần - 0.7%
435 lần - 1.7%
443 lần - 1%
453 lần - 1%
465 lần - 1.7%
474 lần - 1.4%
483 lần - 1%
491 lần - 0.3%
512 lần - 0.7%
522 lần - 0.7%
532 lần - 0.7%
543 lần - 1%
553 lần - 1%
562 lần - 0.7%
572 lần - 0.7%
581 lần - 0.3%
603 lần - 1%
614 lần - 1.4%
623 lần - 1%
634 lần - 1.4%
653 lần - 1%
662 lần - 0.7%
674 lần - 1.4%
683 lần - 1%
691 lần - 0.3%
702 lần - 0.7%
713 lần - 1%
722 lần - 0.7%
732 lần - 0.7%
744 lần - 1.4%
756 lần - 2.1%
762 lần - 0.7%
771 lần - 0.3%
782 lần - 0.7%
791 lần - 0.3%
803 lần - 1%
812 lần - 0.7%
822 lần - 0.7%
833 lần - 1%
841 lần - 0.3%
8510 lần - 3.5%
862 lần - 0.7%
874 lần - 1.4%
884 lần - 1.4%
896 lần - 2.1%
904 lần - 1.4%
914 lần - 1.4%
925 lần - 1.7%
932 lần - 0.7%
944 lần - 1.4%
951 lần - 0.3%
963 lần - 1%
973 lần - 1%
985 lần - 1.7%
995 lần - 1.7%