Miền:
Số lần quay:
     
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Miền Nam
Số Tần suất
014 lần - 1.4%
021 lần - 0.3%
033 lần - 1%
046 lần - 2.1%
059 lần - 3.1%
064 lần - 1.4%
071 lần - 0.3%
081 lần - 0.3%
091 lần - 0.3%
105 lần - 1.7%
111 lần - 0.3%
132 lần - 0.7%
144 lần - 1.4%
152 lần - 0.7%
164 lần - 1.4%
175 lần - 1.7%
182 lần - 0.7%
192 lần - 0.7%
201 lần - 0.3%
211 lần - 0.3%
221 lần - 0.3%
234 lần - 1.4%
241 lần - 0.3%
252 lần - 0.7%
262 lần - 0.7%
274 lần - 1.4%
284 lần - 1.4%
293 lần - 1%
306 lần - 2.1%
314 lần - 1.4%
324 lần - 1.4%
333 lần - 1%
342 lần - 0.7%
354 lần - 1.4%
362 lần - 0.7%
373 lần - 1%
382 lần - 0.7%
395 lần - 1.7%
403 lần - 1%
412 lần - 0.7%
422 lần - 0.7%
432 lần - 0.7%
442 lần - 0.7%
453 lần - 1%
464 lần - 1.4%
471 lần - 0.3%
485 lần - 1.7%
491 lần - 0.3%
503 lần - 1%
512 lần - 0.7%
523 lần - 1%
534 lần - 1.4%
543 lần - 1%
554 lần - 1.4%
562 lần - 0.7%
576 lần - 2.1%
586 lần - 2.1%
594 lần - 1.4%
604 lần - 1.4%
611 lần - 0.3%
626 lần - 2.1%
632 lần - 0.7%
646 lần - 2.1%
651 lần - 0.3%
665 lần - 1.7%
671 lần - 0.3%
681 lần - 0.3%
703 lần - 1%
712 lần - 0.7%
721 lần - 0.3%
731 lần - 0.3%
743 lần - 1%
755 lần - 1.7%
761 lần - 0.3%
777 lần - 2.4%
786 lần - 2.1%
791 lần - 0.3%
802 lần - 0.7%
812 lần - 0.7%
822 lần - 0.7%
835 lần - 1.7%
842 lần - 0.7%
851 lần - 0.3%
873 lần - 1%
881 lần - 0.3%
896 lần - 2.1%
902 lần - 0.7%
915 lần - 1.7%
922 lần - 0.7%
932 lần - 0.7%
942 lần - 0.7%
954 lần - 1.4%
962 lần - 0.7%
973 lần - 1%
984 lần - 1.4%
994 lần - 1.4%