Miền:
Số lần quay:
     
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Miền Bắc
Số Tần suất
012 lần - 1.5%
032 lần - 1.5%
042 lần - 1.5%
061 lần - 0.7%
093 lần - 2.2%
101 lần - 0.7%
111 lần - 0.7%
121 lần - 0.7%
152 lần - 1.5%
161 lần - 0.7%
175 lần - 3.7%
182 lần - 1.5%
192 lần - 1.5%
203 lần - 2.2%
221 lần - 0.7%
231 lần - 0.7%
242 lần - 1.5%
262 lần - 1.5%
272 lần - 1.5%
282 lần - 1.5%
303 lần - 2.2%
314 lần - 3%
323 lần - 2.2%
342 lần - 1.5%
351 lần - 0.7%
361 lần - 0.7%
371 lần - 0.7%
382 lần - 1.5%
392 lần - 1.5%
401 lần - 0.7%
412 lần - 1.5%
421 lần - 0.7%
431 lần - 0.7%
451 lần - 0.7%
462 lần - 1.5%
471 lần - 0.7%
481 lần - 0.7%
503 lần - 2.2%
523 lần - 2.2%
532 lần - 1.5%
552 lần - 1.5%
562 lần - 1.5%
572 lần - 1.5%
584 lần - 3%
592 lần - 1.5%
602 lần - 1.5%
611 lần - 0.7%
621 lần - 0.7%
631 lần - 0.7%
641 lần - 0.7%
683 lần - 2.2%
694 lần - 3%
702 lần - 1.5%
712 lần - 1.5%
751 lần - 0.7%
761 lần - 0.7%
771 lần - 0.7%
781 lần - 0.7%
791 lần - 0.7%
801 lần - 0.7%
814 lần - 3%
821 lần - 0.7%
844 lần - 3%
851 lần - 0.7%
872 lần - 1.5%
892 lần - 1.5%
903 lần - 2.2%
912 lần - 1.5%
931 lần - 0.7%
942 lần - 1.5%
961 lần - 0.7%
992 lần - 1.5%