Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Vũng Tàu
Hàng chục Số Hàng đơn vị
8 lần - 8.9%
011 lần - 12.2%
13 lần - 14.4%
18 lần - 8.9%
4 lần - 4.4%
212 lần - 13.3%
8 lần - 8.9%
32 lần - 2.2%
8 lần - 8.9%
411 lần - 12.2%
6 lần - 6.7%
512 lần - 13.3%
11 lần - 12.2%
66 lần - 6.7%
10 lần - 11.1%
79 lần - 10%
10 lần - 11.1%
88 lần - 8.9%
12 lần - 13.3%
911 lần - 12.2%