Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Vĩnh Long
Hàng chục Số Hàng đơn vị
10 lần - 11.1%
011 lần - 12.2%
5 lần - 5.6%
17 lần - 7.8%
7 lần - 7.8%
28 lần - 8.9%
8 lần - 8.9%
37 lần - 7.8%
9 lần - 10%
412 lần - 13.3%
9 lần - 10%
55 lần - 5.6%
9 lần - 10%
611 lần - 12.2%
11 lần - 12.2%
76 lần - 6.7%
8 lần - 8.9%
810 lần - 11.1%
14 lần - 15.6%
913 lần - 14.4%