Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Thừa Thiên Huế
Hàng chục Số Hàng đơn vị
10 lần - 11.1%
08 lần - 8.9%
5 lần - 5.6%
18 lần - 8.9%
10 lần - 11.1%
210 lần - 11.1%
7 lần - 7.8%
37 lần - 7.8%
10 lần - 11.1%
411 lần - 12.2%
13 lần - 14.4%
58 lần - 8.9%
6 lần - 6.7%
65 lần - 5.6%
8 lần - 8.9%
715 lần - 16.7%
10 lần - 11.1%
810 lần - 11.1%
11 lần - 12.2%
98 lần - 8.9%