Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Quảng Ninh
Hàng chục Số Hàng đơn vị
13 lần - 9.6%
012 lần - 8.9%
12 lần - 8.9%
115 lần - 11.1%
14 lần - 10.4%
221 lần - 15.6%
15 lần - 11.1%
314 lần - 10.4%
13 lần - 9.6%
44 lần - 3%
10 lần - 7.4%
519 lần - 14.1%
14 lần - 10.4%
611 lần - 8.1%
9 lần - 6.7%
713 lần - 9.6%
16 lần - 11.9%
815 lần - 11.1%
19 lần - 14.1%
911 lần - 8.1%