Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Quảng Ninh
Hàng chục Số Hàng đơn vị
13 lần - 9.6%
010 lần - 7.4%
7 lần - 5.2%
110 lần - 7.4%
13 lần - 9.6%
211 lần - 8.1%
7 lần - 5.2%
312 lần - 8.9%
13 lần - 9.6%
416 lần - 11.9%
19 lần - 14.1%
514 lần - 10.4%
17 lần - 12.6%
620 lần - 14.8%
14 lần - 10.4%
713 lần - 9.6%
12 lần - 8.9%
814 lần - 10.4%
20 lần - 14.8%
915 lần - 11.1%