Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Quảng Ngãi
Hàng chục Số Hàng đơn vị
9 lần - 10%
09 lần - 10%
7 lần - 7.8%
111 lần - 12.2%
15 lần - 16.7%
26 lần - 6.7%
2 lần - 2.2%
37 lần - 7.8%
9 lần - 10%
414 lần - 15.6%
9 lần - 10%
511 lần - 12.2%
13 lần - 14.4%
66 lần - 6.7%
7 lần - 7.8%
712 lần - 13.3%
9 lần - 10%
85 lần - 5.6%
10 lần - 11.1%
99 lần - 10%