Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Ninh Thuận
Hàng chục Số Hàng đơn vị
6 lần - 6.7%
011 lần - 12.2%
11 lần - 12.2%
16 lần - 6.7%
8 lần - 8.9%
28 lần - 8.9%
11 lần - 12.2%
315 lần - 16.7%
5 lần - 5.6%
412 lần - 13.3%
12 lần - 13.3%
512 lần - 13.3%
11 lần - 12.2%
66 lần - 6.7%
8 lần - 8.9%
79 lần - 10%
12 lần - 13.3%
87 lần - 7.8%
6 lần - 6.7%
94 lần - 4.4%