Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Hậu Giang
Hàng chục Số Hàng đơn vị
7 lần - 7.8%
011 lần - 12.2%
11 lần - 12.2%
15 lần - 5.6%
10 lần - 11.1%
29 lần - 10%
11 lần - 12.2%
36 lần - 6.7%
9 lần - 10%
410 lần - 11.1%
17 lần - 18.9%
57 lần - 7.8%
7 lần - 7.8%
612 lần - 13.3%
5 lần - 5.6%
712 lần - 13.3%
7 lần - 7.8%
88 lần - 8.9%
6 lần - 6.7%
910 lần - 11.1%