Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Hậu Giang
Hàng chục Số Hàng đơn vị
6 lần - 6.7%
010 lần - 11.1%
14 lần - 15.6%
113 lần - 14.4%
6 lần - 6.7%
25 lần - 5.6%
5 lần - 5.6%
39 lần - 10%
9 lần - 10%
411 lần - 12.2%
11 lần - 12.2%
511 lần - 12.2%
10 lần - 11.1%
65 lần - 5.6%
10 lần - 11.1%
79 lần - 10%
7 lần - 7.8%
810 lần - 11.1%
12 lần - 13.3%
97 lần - 7.8%