Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Hậu Giang
Hàng chục Số Hàng đơn vị
16 lần - 17.8%
08 lần - 8.9%
10 lần - 11.1%
115 lần - 16.7%
5 lần - 5.6%
211 lần - 12.2%
8 lần - 8.9%
39 lần - 10%
5 lần - 5.6%
45 lần - 5.6%
12 lần - 13.3%
57 lần - 7.8%
10 lần - 11.1%
67 lần - 7.8%
7 lần - 7.8%
79 lần - 10%
6 lần - 6.7%
815 lần - 16.7%
11 lần - 12.2%
94 lần - 4.4%