Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Hải Phòng
Hàng chục Số Hàng đơn vị
15 lần - 11.1%
014 lần - 10.4%
13 lần - 9.6%
114 lần - 10.4%
15 lần - 11.1%
217 lần - 12.6%
19 lần - 14.1%
313 lần - 9.6%
10 lần - 7.4%
410 lần - 7.4%
10 lần - 7.4%
59 lần - 6.7%
13 lần - 9.6%
613 lần - 9.6%
11 lần - 8.1%
711 lần - 8.1%
17 lần - 12.6%
817 lần - 12.6%
12 lần - 8.9%
917 lần - 12.6%