Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Hải Phòng
Hàng chục Số Hàng đơn vị
15 lần - 11.1%
015 lần - 11.1%
16 lần - 11.9%
113 lần - 9.6%
11 lần - 8.1%
219 lần - 14.1%
15 lần - 11.1%
313 lần - 9.6%
14 lần - 10.4%
412 lần - 8.9%
13 lần - 9.6%
518 lần - 13.3%
11 lần - 8.1%
613 lần - 9.6%
17 lần - 12.6%
79 lần - 6.7%
14 lần - 10.4%
812 lần - 8.9%
9 lần - 6.7%
911 lần - 8.1%