Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Hà Nội
Hàng chục Số Hàng đơn vị
25 lần - 18.5%
014 lần - 10.4%
16 lần - 11.9%
112 lần - 8.9%
12 lần - 8.9%
217 lần - 12.6%
7 lần - 5.2%
316 lần - 11.9%
13 lần - 9.6%
411 lần - 8.1%
10 lần - 7.4%
512 lần - 8.9%
12 lần - 8.9%
621 lần - 15.6%
12 lần - 8.9%
716 lần - 11.9%
13 lần - 9.6%
87 lần - 5.2%
15 lần - 11.1%
99 lần - 6.7%