Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Hà Nội
Hàng chục Số Hàng đơn vị
10 lần - 7.4%
019 lần - 14.1%
17 lần - 12.6%
110 lần - 7.4%
13 lần - 9.6%
215 lần - 11.1%
11 lần - 8.1%
315 lần - 11.1%
13 lần - 9.6%
411 lần - 8.1%
13 lần - 9.6%
510 lần - 7.4%
14 lần - 10.4%
618 lần - 13.3%
9 lần - 6.7%
712 lần - 8.9%
22 lần - 16.3%
87 lần - 5.2%
13 lần - 9.6%
918 lần - 13.3%