Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Đắk Nông
Hàng chục Số Hàng đơn vị
12 lần - 13.3%
011 lần - 12.2%
5 lần - 5.6%
16 lần - 6.7%
11 lần - 12.2%
210 lần - 11.1%
11 lần - 12.2%
38 lần - 8.9%
7 lần - 7.8%
413 lần - 14.4%
7 lần - 7.8%
511 lần - 12.2%
6 lần - 6.7%
67 lần - 7.8%
9 lần - 10%
74 lần - 4.4%
14 lần - 15.6%
89 lần - 10%
8 lần - 8.9%
911 lần - 12.2%