Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Đắk Nông
Hàng chục Số Hàng đơn vị
13 lần - 14.4%
09 lần - 10%
7 lần - 7.8%
19 lần - 10%
7 lần - 7.8%
27 lần - 7.8%
13 lần - 14.4%
312 lần - 13.3%
8 lần - 8.9%
49 lần - 10%
7 lần - 7.8%
59 lần - 10%
9 lần - 10%
610 lần - 11.1%
11 lần - 12.2%
710 lần - 11.1%
8 lần - 8.9%
88 lần - 8.9%
7 lần - 7.8%
97 lần - 7.8%