Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Đắk Nông
Hàng chục Số Hàng đơn vị
8 lần - 8.9%
06 lần - 6.7%
10 lần - 11.1%
19 lần - 10%
5 lần - 5.6%
24 lần - 4.4%
8 lần - 8.9%
38 lần - 8.9%
6 lần - 6.7%
47 lần - 7.8%
8 lần - 8.9%
515 lần - 16.7%
10 lần - 11.1%
611 lần - 12.2%
15 lần - 16.7%
76 lần - 6.7%
8 lần - 8.9%
814 lần - 15.6%
12 lần - 13.3%
910 lần - 11.1%