Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Đắk Lắk
Hàng chục Số Hàng đơn vị
11 lần - 12.2%
013 lần - 14.4%
6 lần - 6.7%
19 lần - 10%
11 lần - 12.2%
214 lần - 15.6%
4 lần - 4.4%
37 lần - 7.8%
9 lần - 10%
47 lần - 7.8%
11 lần - 12.2%
58 lần - 8.9%
7 lần - 7.8%
610 lần - 11.1%
13 lần - 14.4%
78 lần - 8.9%
13 lần - 14.4%
87 lần - 7.8%
5 lần - 5.6%
97 lần - 7.8%