Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Bến Tre
Hàng chục Số Hàng đơn vị
6 lần - 6.7%
06 lần - 6.7%
6 lần - 6.7%
111 lần - 12.2%
10 lần - 11.1%
25 lần - 5.6%
7 lần - 7.8%
38 lần - 8.9%
7 lần - 7.8%
48 lần - 8.9%
10 lần - 11.1%
55 lần - 5.6%
9 lần - 10%
613 lần - 14.4%
8 lần - 8.9%
715 lần - 16.7%
10 lần - 11.1%
87 lần - 7.8%
17 lần - 18.9%
912 lần - 13.3%