Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Bạc Liêu
Hàng chục Số Hàng đơn vị
8 lần - 8.9%
04 lần - 4.4%
11 lần - 12.2%
15 lần - 5.6%
11 lần - 12.2%
210 lần - 11.1%
9 lần - 10%
312 lần - 13.3%
6 lần - 6.7%
413 lần - 14.4%
8 lần - 8.9%
59 lần - 10%
11 lần - 12.2%
67 lần - 7.8%
6 lần - 6.7%
712 lần - 13.3%
14 lần - 15.6%
88 lần - 8.9%
6 lần - 6.7%
910 lần - 11.1%