Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Bạc Liêu
Hàng chục Số Hàng đơn vị
5 lần - 5.6%
012 lần - 13.3%
10 lần - 11.1%
18 lần - 8.9%
6 lần - 6.7%
27 lần - 7.8%
6 lần - 6.7%
39 lần - 10%
14 lần - 15.6%
412 lần - 13.3%
10 lần - 11.1%
56 lần - 6.7%
11 lần - 12.2%
68 lần - 8.9%
9 lần - 10%
71 lần - 1.1%
13 lần - 14.4%
813 lần - 14.4%
6 lần - 6.7%
914 lần - 15.6%