Miền:
Số lần quay:
     
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Miền Trung
Hàng chục Số Hàng đơn vị
24 lần - 11.1%
020 lần - 9.3%
22 lần - 10.2%
125 lần - 11.6%
23 lần - 10.6%
225 lần - 11.6%
27 lần - 12.5%
324 lần - 11.1%
24 lần - 11.1%
418 lần - 8.3%
23 lần - 10.6%
524 lần - 11.1%
23 lần - 10.6%
619 lần - 8.8%
20 lần - 9.3%
712 lần - 5.6%
17 lần - 7.9%
824 lần - 11.1%
13 lần - 6%
925 lần - 11.6%