Miền:
Số lần quay:
     
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Miền Trung
Hàng chục Số Hàng đơn vị
27 lần - 12.5%
014 lần - 6.5%
13 lần - 6%
121 lần - 9.7%
24 lần - 11.1%
233 lần - 15.3%
24 lần - 11.1%
319 lần - 8.8%
14 lần - 6.5%
423 lần - 10.6%
20 lần - 9.3%
522 lần - 10.2%
26 lần - 12%
621 lần - 9.7%
36 lần - 16.7%
723 lần - 10.6%
21 lần - 9.7%
821 lần - 9.7%
11 lần - 5.1%
919 lần - 8.8%