Miền:
Số lần quay:
     
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Miền Trung
Hàng chục Số Hàng đơn vị
21 lần - 9.7%
07 lần - 3.2%
24 lần - 11.1%
121 lần - 9.7%
16 lần - 7.4%
214 lần - 6.5%
21 lần - 9.7%
319 lần - 8.8%
22 lần - 10.2%
417 lần - 7.9%
25 lần - 11.6%
535 lần - 16.2%
18 lần - 8.3%
628 lần - 13%
22 lần - 10.2%
717 lần - 7.9%
27 lần - 12.5%
835 lần - 16.2%
20 lần - 9.3%
923 lần - 10.6%