Miền:
Số lần quay:
     
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Miền Trung
Hàng chục Số Hàng đơn vị
21 lần - 9.7%
023 lần - 10.6%
29 lần - 13.4%
119 lần - 8.8%
25 lần - 11.6%
214 lần - 6.5%
24 lần - 11.1%
316 lần - 7.4%
19 lần - 8.8%
423 lần - 10.6%
23 lần - 10.6%
529 lần - 13.4%
17 lần - 7.9%
618 lần - 8.3%
19 lần - 8.8%
730 lần - 13.9%
21 lần - 9.7%
823 lần - 10.6%
18 lần - 8.3%
921 lần - 9.7%