Miền:
Số lần quay:
     
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Miền Nam
Hàng chục Số Hàng đơn vị
25 lần - 8.7%
028 lần - 9.7%
30 lần - 10.4%
124 lần - 8.3%
26 lần - 9%
226 lần - 9%
34 lần - 11.8%
329 lần - 10.1%
31 lần - 10.8%
427 lần - 9.4%
17 lần - 5.9%
537 lần - 12.8%
27 lần - 9.4%
628 lần - 9.7%
25 lần - 8.7%
727 lần - 9.4%
37 lần - 12.8%
836 lần - 12.5%
36 lần - 12.5%
926 lần - 9%