Miền:
Số lần quay:
     
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Miền Nam
Hàng chục Số Hàng đơn vị
30 lần - 10.4%
029 lần - 10.1%
27 lần - 9.4%
124 lần - 8.3%
23 lần - 8%
222 lần - 7.6%
35 lần - 12.2%
328 lần - 9.7%
25 lần - 8.7%
431 lần - 10.8%
37 lần - 12.8%
535 lần - 12.2%
27 lần - 9.4%
626 lần - 9%
30 lần - 10.4%
734 lần - 11.8%
24 lần - 8.3%
832 lần - 11.1%
30 lần - 10.4%
927 lần - 9.4%