Miền:
Số lần quay:
     
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Miền Nam
Hàng chục Số Hàng đơn vị
18 lần - 6.3%
030 lần - 10.4%
22 lần - 7.6%
119 lần - 6.6%
37 lần - 12.8%
225 lần - 8.7%
41 lần - 14.2%
337 lần - 12.8%
27 lần - 9.4%
425 lần - 8.7%
31 lần - 10.8%
533 lần - 11.5%
28 lần - 9.7%
628 lần - 9.7%
25 lần - 8.7%
725 lần - 8.7%
27 lần - 9.4%
830 lần - 10.4%
32 lần - 11.1%
936 lần - 12.5%