Miền:
Số lần quay:
     
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Miền Nam
Hàng chục Số Hàng đơn vị
32 lần - 11.1%
022 lần - 7.6%
26 lần - 9%
127 lần - 9.4%
40 lần - 13.9%
232 lần - 11.1%
25 lần - 8.7%
327 lần - 9.4%
21 lần - 7.3%
431 lần - 10.8%
26 lần - 9%
519 lần - 6.6%
35 lần - 12.2%
629 lần - 10.1%
24 lần - 8.3%
743 lần - 14.9%
20 lần - 6.9%
830 lần - 10.4%
39 lần - 13.5%
928 lần - 9.7%