Miền:
Số lần quay:
     
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Miền Bắc
Hàng chục Số Hàng đơn vị
10 lần - 7.4%
019 lần - 14.1%
15 lần - 11.1%
118 lần - 13.3%
13 lần - 9.6%
211 lần - 8.1%
19 lần - 14.1%
38 lần - 5.9%
10 lần - 7.4%
413 lần - 9.6%
20 lần - 14.8%
58 lần - 5.9%
13 lần - 9.6%
611 lần - 8.1%
9 lần - 6.7%
714 lần - 10.4%
15 lần - 11.1%
815 lần - 11.1%
11 lần - 8.1%
918 lần - 13.3%