Miền:
Số lần quay:
     
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Miền Bắc
Hàng chục Số Hàng đơn vị
7 lần - 5.2%
011 lần - 8.1%
15 lần - 11.1%
112 lần - 8.9%
16 lần - 11.9%
214 lần - 10.4%
16 lần - 11.9%
311 lần - 8.1%
13 lần - 9.6%
413 lần - 9.6%
12 lần - 8.9%
515 lần - 11.1%
15 lần - 11.1%
615 lần - 11.1%
18 lần - 13.3%
716 lần - 11.9%
11 lần - 8.1%
814 lần - 10.4%
12 lần - 8.9%
914 lần - 10.4%