Miền:
Số lần quay:
     
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Miền Bắc
Hàng chục Số Hàng đơn vị
15 lần - 11.1%
012 lần - 8.9%
14 lần - 10.4%
16 lần - 4.4%
9 lần - 6.7%
221 lần - 15.6%
16 lần - 11.9%
313 lần - 9.6%
13 lần - 9.6%
413 lần - 9.6%
13 lần - 9.6%
515 lần - 11.1%
17 lần - 12.6%
612 lần - 8.9%
16 lần - 11.9%
712 lần - 8.9%
11 lần - 8.1%
818 lần - 13.3%
11 lần - 8.1%
913 lần - 9.6%