Miền:
Số lần quay:
     
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Miền Bắc
Hàng chục Số Hàng đơn vị
11 lần - 8.1%
07 lần - 5.2%
8 lần - 5.9%
122 lần - 16.3%
13 lần - 9.6%
216 lần - 11.9%
22 lần - 16.3%
39 lần - 6.7%
11 lần - 8.1%
420 lần - 14.8%
13 lần - 9.6%
514 lần - 10.4%
13 lần - 9.6%
68 lần - 5.9%
20 lần - 14.8%
712 lần - 8.9%
11 lần - 8.1%
817 lần - 12.6%
13 lần - 9.6%
910 lần - 7.4%