Giải ĐB 911230
Giải nhất 62076
Giải nhì 21956
Giải ba 1856130329
Giải tư 71712112446450392266 047956164870958
Giải năm 8041
Giải sáu 296894769611
Giải bảy 681
Giải tám 66
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
303958,6
8,1,4,611,26,7,6,5,766,8,6,1
129 76,6
 3 6,4,581
441,4,8295
Giải ĐB 940335
Giải nhất 09268
Giải nhì 84767
Giải ba 0334193043
Giải tư 92701665199983868172 422508666572318
Giải năm 4842
Giải sáu 136693764720
Giải bảy 013
Giải tám 12
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
2,5016,35 
0,412,3,9,86,766,5,7,8
1,4,72 676,2
1,438,53,1,68 
 42,1,319 
Giải ĐB 990073
Giải nhất 55478
Giải nhì 95274
Giải ba 6474737377
Giải tư 88848977323557892321 029722478025544
Giải năm 5764
Giải sáu 441142628641
Giải bảy 529
Giải tám 50
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
5,80  5 
1,4,211 62,4
6,3,729,14,778,2,7,4,8,3
7324,7,78 
6,4,741,8,4,729 
Giải ĐB 250419
Giải nhất 21780
Giải nhì 90767
Giải ba 8381412379
Giải tư 83528060265097460380 011166386495538
Giải năm 2330
Giải sáu 588747569934
Giải bảy 389
Giải tám 48
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
3,8,80  56
 16,4,95,2,164,7
 28,68,674,9
 34,0,84,2,389,7,0,0
3,7,6,1488,7,19 
Giải ĐB 760625
Giải nhất 70241
Giải nhì 47432
Giải ba 2457966863
Giải tư 94277493384377270756 980784698968162
Giải năm 8573
Giải sáu 962295552615
Giải bảy 164
Giải tám 00
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 0 5,1,255,6
415564,2,3
2,7,6,322,5773,7,2,8,9
7,638,23,789
6418,79 
Giải ĐB 543114
Giải nhất 65274
Giải nhì 91606
Giải ba 7229069844
Giải tư 49801994279782060945 466592610605490
Giải năm 7385
Giải sáu 078984230539
Giải bảy 017
Giải tám 50
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
5,2,9,901,6,68,450,9
 17,40,06 
 23,7,01,274
239 89,5
4,7,145,48,3,590,0
Giải ĐB 472124
Giải nhất 78303
Giải nhì 98975
Giải ba 6341738113
Giải tư 12721316804165247232 216768863721755
Giải năm 2039
Giải sáu 165496902413
Giải bảy 241
Giải tám 56
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
9,8035,756,4,2,5
4,213,7,35,76 
5,321,43,176,5
1,1,039,2,7 8 
5,24139