Giải ĐB 434320
Giải nhất 52262
Giải nhì 11344
Giải ba 1128720790
Giải tư 31687706536215380397 715273349397951
Giải năm 5005
Giải sáu 622712382564
Giải bảy 458
Giải tám 25
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
9,2052,058,3,3,1
51  64,2
625,7,7,02,8,9,2,87 
5,5,9385,387,7
6,444 97,3,0
Giải ĐB 502579
Giải nhất 56977
Giải nhì 06657
Giải ba 7695949698
Giải tư 13469962752522758506 998654420208769
Giải năm 3623
Giải sáu 323296030955
Giải bảy 108
Giải tám 14
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 08,3,6,25,7,655,9,7
 14 69,5,9
3,023,72,5,775,7,9
0,2320,98 
14 6,6,5,798
Giải ĐB 941612
Giải nhất 14997
Giải nhì 84584
Giải ba 5667152038
Giải tư 40494371081053034474 783465674789182
Giải năm 1200
Giải sáu 214565220057
Giải bảy 742
Giải tám 48
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
0,300,8457
71246 
4,2,8,1225,4,974,1
 30,84,0,382,4
9,7,848,2,5,6,7 94,7
Giải ĐB 967790
Giải nhất 29697
Giải nhì 09612
Giải ba 8664951545
Giải tư 82138120763830488981 338975731171479
Giải năm 9641
Giải sáu 539731832849
Giải bảy 517
Giải tám 21
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
90445 
2,4,8,117,1,276 
1211,9,9,976,9
838383,1
 49,1,9,54,7,497,7,7,0
Giải ĐB 032094
Giải nhất 27684
Giải nhì 01430
Giải ba 9545468273
Giải tư 40721849596003276800 635213430838250
Giải năm 6966
Giải sáu 468247866085
Giải bảy 658
Giải tám 54
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
0,5,300,8854,8,9,0,4
2,21 8,666
8,321,1 73
732,05,082,6,5,4
5,5,8,94 594
Giải ĐB 087343
Giải nhất 64076
Giải nhì 73298
Giải ba 4272972836
Giải tư 32598963833382627619 626334546983581
Giải năm 5983
Giải sáu 864601324455
Giải bảy 469
Giải tám 81
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 0 555
8,8194,2,3,769,9
326,9 76
8,8,3,432,3,69,981,3,3,1
 46,36,1,6,298,8
Giải ĐB 513219
Giải nhất 03499
Giải nhì 23646
Giải ba 5171055450
Giải tư 71229556416861025184 875683608374269
Giải năm 5138
Giải sáu 322035343692
Giải bảy 870
Giải tám 56
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
7,2,1,1,50  56,0
410,0,95,468,9
920,9 7 
834,83,684,3
3,841,62,6,9,192,9