Giải ĐB 402469
Giải nhất 79655
Giải nhì 48442
Giải ba 8339491987
Giải tư 61508743339035728773 318354697887997
Giải năm 0550
Giải sáu 342473422304
Giải bảy 074
Giải tám 24
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
504,83,550,7,5
 1  69
4,424,45,9,874,3,8
3,733,50,787
2,7,2,0,942,2697,4
Giải ĐB 101059
Giải nhất 16728
Giải nhì 94145
Giải ba 7995966025
Giải tư 95688490821784154921 961691827460510
Giải năm 7213
Giải sáu 885026176814
Giải bảy 608
Giải tám 60
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
6,5,1082,450,9,9
4,217,4,3,0 60,9
821,5,8174
13 0,8,288,2
1,741,56,5,59 
Giải ĐB 065667
Giải nhất 84290
Giải nhì 51351
Giải ba 6796407301
Giải tư 24906179223046991697 835200012746964
Giải năm 0083
Giải sáu 857594100400
Giải bảy 348
Giải tám 89
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,0,2,900,6,1751
0,51  69,4,4,7
222,0,79,2,675
83 489,3
6,6488,697,0
Giải ĐB 505155
Giải nhất 29783
Giải nhì 62147
Giải ba 7509184096
Giải tư 66991723832853012130 409492905181784
Giải năm 0050
Giải sáu 790307067992
Giải bảy 538
Giải tám 95
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
5,3,303,69,550,1,5
9,5,91 0,96 
92 47 
0,8,838,0,0383,4,3
849,7495,2,1,1,6
Giải ĐB 257587
Giải nhất 30899
Giải nhì 64993
Giải ba 6501189978
Giải tư 03461192749730609463 430784720241005
Giải năm 5268
Giải sáu 478529176445
Giải bảy 741
Giải tám 26
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 06,2,58,4,05 
4,6,117,12,068,1,3
 261,874,8,8
6,93 6,7,785,7
741,5993,9
Giải ĐB 863098
Giải nhất 69994
Giải nhì 47732
Giải ba 4418369404
Giải tư 43029123152252696176 624660605373035
Giải năm 8187
Giải sáu 469753892840
Giải bảy 044
Giải tám 15
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4041,1,353
 15,52,7,666
329,69,876
5,835,2989,7,3
4,0,944,08,297,4,8
Giải ĐB 155685
Giải nhất 92908
Giải nhì 19661
Giải ba 3893006782
Giải tư 54975282699665998975 122549919947251
Giải năm 9604
Giải sáu 162848908851
Giải bảy 531
Giải tám 80
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
8,9,304,87,7,851,9,4,1
3,5,5,61  69,1
828 75,5
 31,02,080,2,5
0,54 6,5,990,9