Giải ĐB 990500
Giải nhất 26987
Giải nhì 26911
Giải ba 7583546785
Giải tư 04661816553646600667 964880956632287
Giải năm 4779
Giải sáu 282522430428
Giải bảy 912
Giải tám 81
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 0 2,5,3,855
8,6,112,16,661,6,7,6
125,86,8,879
4352,881,8,7,5,7
 4379 
Giải ĐB 586721
Giải nhất 26125
Giải nhì 59121
Giải ba 0687417977
Giải tư 75170099657534165965 691952346220897
Giải năm 7745
Giải sáu 149313437307
Giải bảy 953
Giải tám 93
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
7074,6,6,9,253
4,2,21  65,5,2
621,5,10,9,770,4,7
9,5,9,43  8 
743,5,1 93,3,5,7
Giải ĐB 036550
Giải nhất 44970
Giải nhì 22387
Giải ba 8726430227
Giải tư 49874126256908069362 921697547964424
Giải năm 7647
Giải sáu 232588944824
Giải bảy 299
Giải tám 27
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
8,7,50 2,25 
 1  62,9,4
627,5,4,5,4,72,4,2,874,9,0
 3  80,7
9,2,7,2,6479,6,799,4
Giải ĐB 697504
Giải nhất 28141
Giải nhì 12100
Giải ba 0364902851
Giải tư 45499050420438663521 263401302667799
Giải năm 5210
Giải sáu 612945114506
Giải bảy 002
Giải tám 64
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,4,002,6,0,4 51
1,2,5,411,00,8,264
0,429,1,6 7 
 3  86
6,042,0,9,12,9,9,499,9
Giải ĐB 498190
Giải nhất 86422
Giải nhì 50419
Giải ba 2130414094
Giải tư 21051948044115366654 792581846782038
Giải năm 0218
Giải sáu 988408066854
Giải bảy 967
Giải tám 13
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
906,4,4 54,1,3,4,8
513,8,9 67,7
2226,67 
1,5381,5,384
8,5,0,5,0,94 194,0
Giải ĐB 995141
Giải nhất 83906
Giải nhì 83169
Giải ba 6588375663
Giải tư 98393025722185015577 058181229247138
Giải năm 9187
Giải sáu 153678253846
Giải bảy 873
Giải tám 90
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
9,50625 
4183,4,063,9
7,9258,773,2,7
7,9,8,636,81,387,3
 46,1690,3,2
Giải ĐB 439121
Giải nhất 46342
Giải nhì 88876
Giải ba 1556839072
Giải tư 28042396784474295985 054714279617168
Giải năm 6290
Giải sáu 266312784617
Giải bảy 563
Giải tám 36
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
90 85 
7,2173,9,763,3,8,8
4,4,7,421178,8,1,2,6
6,6367,7,6,685
 42,2,2 90,6