Giải ĐB 274286
Giải nhất 37291
Giải nhì 42570
Giải ba 3304223288
Giải tư 80271039375256567549 488015921341831
Giải năm 6995
Giải sáu 780312024909
Giải bảy 377
Giải tám 46
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
703,2,9,19,65 
7,0,3,9134,865
0,42 7,377,1,0
0,137,1888,6
 46,9,20,495,1
Giải ĐB 622854
Giải nhất 16410
Giải nhì 26900
Giải ba 2953104158
Giải tư 23777417463790518395 342123245460905
Giải năm 2826
Giải sáu 410591054122
Giải bảy 343
Giải tám 57
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
0,105,5,5,5,00,0,0,9,057,4,8,4
312,02,46 
2,122,65,777
43158 
5,543,6 95
Giải ĐB 435686
Giải nhất 66972
Giải nhì 52936
Giải ba 8970892181
Giải tư 17486289793900875923 764680962684541
Giải năm 9613
Giải sáu 844919734756
Giải bảy 548
Giải tám 72
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 08,8 56
4,8135,8,2,3,868
7,723,6 72,3,9,2
7,1,2364,0,6,086,1,6
 48,9,14,79 
Giải ĐB 145643
Giải nhất 40729
Giải nhì 60844
Giải ba 0371135190
Giải tư 32423610649917836486 780849768896304
Giải năm 1831
Giải sáu 236062625833
Giải bảy 662
Giải tám 21
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
6,904 5 
2,3,111862,0,2,4
6,621,3,9 78
3,2,433,17,886,4,8
6,8,0,444,329 
Giải ĐB 267123
Giải nhất 87824
Giải nhì 55377
Giải ba 0171037519
Giải tư 64424358193291093038 545740080870563
Giải năm 3174
Giải sáu 666780093006
Giải bảy 658
Giải tám 59
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,109,6,8 59,8
 19,0,0,9 67,3
 24,4,36,774,4,7
6,2385,3,08 
7,2,7,24 5,0,1,19 
Giải ĐB 692942
Giải nhất 13022
Giải nhì 91248
Giải ba 5060352197
Giải tư 28024683274126985421 940077012771995
Giải năm 6855
Giải sáu 869171461019
Giải bảy 339
Giải tám 14
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 07,35,955
9,214,9469
2,424,7,1,7,22,0,2,97 
 3948 
1,246,8,23,1,691,5,7
Giải ĐB 830920
Giải nhất 36541
Giải nhì 94339
Giải ba 9234204219
Giải tư 87976612637932220665 026168777132313
Giải năm 6106
Giải sáu 772775903495
Giải bảy 285
Giải tám 63
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
9,2068,9,65 
7,416,3,90,7,163,3,5
2,427,2,0276,1
6,6,139 85
 42,11,390,5