Giải ĐB 120655
Giải nhất 07691
Giải nhì 93048
Giải ba 7097946730
Giải tư 05855299962443798915 357726474142527
Giải năm 1912
Giải sáu 283841022585
Giải bảy 812
Giải tám 33
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
3028,5,1,555,5
4,912,2,596 
1,0,1,7273,272,9
333,8,7,03,485
 41,8796,1
Giải ĐB 705153
Giải nhất 22566
Giải nhì 24514
Giải ba 0218528404
Giải tư 24890955648910596946 156977039950300
Giải năm 7854
Giải sáu 853742606536
Giải bảy 381
Giải tám 11
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
6,9,005,0,40,854,3
1,811,43,4,660,4,6
 2 3,97 
537,6 81,5
5,6,0,146990,7,9
Giải ĐB 262598
Giải nhất 84080
Giải nhì 42391
Giải ba 1388330724
Giải tư 77798746027114396615 990409680059887
Giải năm 5710
Giải sáu 187850655651
Giải bảy 266
Giải tám 07
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,4,0,807,2,06,151
5,910,5666,5
 240,878
4,83 7,9,987,3,0
243,0 98,1,8
Giải ĐB 773108
Giải nhất 95038
Giải nhì 73219
Giải ba 1030495842
Giải tư 53945436721860077378 021078447775978
Giải năm 2525
Giải sáu 508703793685
Giải bảy 457
Giải tám 24
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 00,7,4,88,2,457
 19 6 
7,424,55,8,0,779,2,8,7,8
 387,7,3,087,5
2,045,27,19 
Giải ĐB 528350
Giải nhất 86231
Giải nhì 01593
Giải ba 4008444599
Giải tư 36120134016776194603 892072347821684
Giải năm 5598
Giải sáu 575650615641
Giải bảy 240
Giải tám 19
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,2,501,3,7 56,0
6,4,0,6,319561,1
 2  78
0,9319,784,4
8,840,11,998,9,3
Giải ĐB 602237
Giải nhất 95559
Giải nhì 86061
Giải ba 7298237496
Giải tư 20795819484214864458 502498671012927
Giải năm 8260
Giải sáu 456678689604
Giải bảy 638
Giải tám 17
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
6,104958,9
617,06,966,8,0,1
8271,2,37 
 38,73,6,4,4,582
 48,8,94,595,6
Giải ĐB 483693
Giải nhất 93850
Giải nhì 51108
Giải ba 3555459080
Giải tư 75310750615397786058 641172961440970
Giải năm 5660
Giải sáu 728685805304
Giải bảy 926
Giải tám 85
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
8,6,1,7,8,504,8858,4,0
610,7,42,860,1
 267,177,0
93 5,085,6,0,0
0,1,54  93